Типи менеджерів в американській діловій культурі

змін, керувати ними і використовувати в інтересах організації;

• готовність до співробітництва;

• мистецтво приймати швидкі рішення;

• здатність передбачати майбутнє;

• широкий кругозір;

• почуття ситуації;

• здатність побачити, виділити головне;

• напористість;

• уміння керувати своєю думкою;

• повага до інших;

• здорове марнославство.

Особлива увага при цьому варто звернути на Ваше уміння і бажання домагатися результатів, тому що саме це є єдиною метою керування і допомагає домогтися наступного:

• перетворює Ваші бажання в дії;

• дозволяє почувати себе значним;

• одержувати визнання навколишніх;

• забезпечує успіх і службовий ріст;

• створює матеріальне благополуччя;

• виробляє активну життєву позицію;

• надихає на розвиток і самовдосконалення;

• приносить задоволення і радісне сприйняття життя.

Американський національний стереотип (США).

Жителя США можна вважати продуктом змішання різних національних культур, причому умови життя і багаторічний «клімат демократії» дозволили певною мірою «взяти» все найкраще від різних націй і формувати з нащадків емігрантів образ типового американця, що характеризується такими рисами:

1. Жорсткий прагматизм, орієнтація на реальну справу, що приносить користь, повага і прагнення до матеріального достатку і заробляння грошей.  

2. Цільовий динамізм: американець завжди бачить життєві, ділові та інші цінності, яких хоче досягти, і постійно «заряджений» на дії щодо їх досягнення. Прогрес і постійне прагнення до оновлення («ціль — дії — досягнення — нова ціль») стали ідолом, якому поклоняється вся нація.

3. Американець виключно з повагою ставиться до часу і тим більше до часу як найважливішого ділового ресурсу.  

4. Визначальні особисті риси типового американця — це глибокий індивідуалізм і впевненість у тому, що лише ти сам можеш все зробити для себе і, відповідно, виняткова самостійність у прийнятті і реалізації рішень, рівно як і повна готовність нести за них усю необхідну відповідальність. Саме з цією рисою американського характеру пов’язано вкрай скептичне ставлення їх до допомоги держави і взагалі до ролі влади в житті індивіда

Влада повинна забезпечувати законність і встановлювати правила гри, після чого має відійти вбік і надавати можливість людині самій робити своє сьогодення і майбутнє.

5. Ставлення до інших людей і комунікативні риси характеризуються загальною дружелюбністю, відвертістю і щирістю, готов­ністю до співробітництва і пошуку розумних компромісів, прагненням до отримання всієї потрібної інформації і готовністю обмінюватись нею з партнерами. У цьому відношенні американці дуже болісно реагують на нечесну гру, нещирість партнера, приховування інформації і просто банальний обман. І тут існує свого роду протиріччя: суворо орієнтуючись на закон і встановлені юридичні норми, американці у той самий час цінують неформаль­ні відносини і, що називається, роботу на довірі (без підписання з кожного приводу паперів, печаток, протоколів і т.  д. ). Відповідно вони гостріше реагують у ситуаціях, коли партнер нечесно поводиться з ними, користуючись відсутністю офіційного папера.

6. Жорсткий розподіл ділового й особистого в американській діловій практиці і поведінці взагалі.

7.  В американцях досить часто цілком зрозумілий патріотизм і гордість за успіхи і становище США у світі переходять у певні прояви етноцентризму.

Звичайно, наведений вище портрет на основі семи виокремлених рис не можна

1 2 3 4