Типи менеджерів в американській діловій культурі

вважати вичерпним. Йдеться про ті характерис­тики, урахування або неврахування яких може досить істотно вплинути на рішення міжнародного менеджера і його поведінку стосовно американського партнера. Національний стереотип — не більше ніж основа і напрямок пошуку для творчих зусиль міжнародного менеджера.

Література

  1. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управления. — Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. — 464 с.
  2. Вендров Е. Е. Психологические основы управления. — М.: Экономика, 1969. —159 с.
  3. Генов Ф. Психология управления (основные проблемы). — М.: Прогресс, 1982. — 422 с.
  4. Донцов А. И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. — М.: МГУ, 1984. — 207 с.
  5. Китов А. И. Психология управления. — М., 1979. — 521 с.
  6. Китов А И. Психология хозяйственного управления. — М.: Профиздат, 1984. — 248 с.
  7. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах. — Минск, 1976.— 350 с.
  8. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 248 с.
  9. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. — К.: МАУП, 1999. — 176 с.

10. Молл Е. Г. Психология управленческой карьеры: Автореферат дис. докт. психолог, наук. — СПб, 1994. — 58 с.

1 2 3 4