Типи видань політичних та правових першоджерел, праць видатних діячів суспільствознавства

«Типи видань політичних та правових першоджерел, праць видатних діячів суспільствознавства»

 

Під час виконання контрольної роботи були використанні наступні типи суспільно-політичних видань:

  • видання вибраних творів видатного діяча суспільствознавства;
  • збірник документів політичних партії;
  • поточне офіційне видання державних документів;
  • ретроспективний тематичний збірник державних документів.

Обрані видання були проаналізовані за схемою:

1) Бібліографічний опис видання.

2) Тип видання з погляду:

  • повноти відображення творів або документів;
  • принципу формування структури видання в цілому і окремих томів; способу розташування творів або документів у виданні;
  • складу науково-довідкового апарату (характер супровідних статей, види та типи приміток та коментарів; склад допоміжних покажчиків). Подайте конкретні приклади.

3) Приклад практичного застосування науково-довідкового апарату:

 

Питання

 

Відповідь

Джерело пошуку

Шлях доступу

 

ІV. Цільове та читацьке призначення видання.

 

 

І. Видання вибраних творів видатного діяча суспільствознавства.

 

1) Драгоманов М. П. Вибране : (… мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні) [Текст] / М. П. Драгоманов. — К. : Либідь, 1991. — 688 с.

2)

  • У виданні представлені найважливіші статті М. П. Драгоманова, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації у зв’язку із загальнолюдським прогресом.
  • Статті згруповано в хронологічному порядку, за часом першої їх публікації.
  • Науково-довідковий апарат видання включає:

- примітки;

- покажчик імен та періодичних видань.

У виданні виявлені наступні примітки:

 

 

 

За видами

підрядкові (подаються у вигляді виноски внизу сторінки; примітки зроблені М. Драгомановим):

с. 8, 12-14, 33-35, 259;

 

позатекстові (вміщені в кінці видання в спеціальному розділі «Примітки»; примітки до статей складені Р. Міщуком і В. Шандрою):

с. 619-671

 

 

 

За типами

текстологічні:

«Тобто у «Збірнику українських пісень» (К. , 1849)» (с. 622).

«Вперше надруковано як передмову до двотомного збірника «Исторических песен малорусского народа» (К. , 1874). Цензурний дозвіл 10 серпня 187 року» (с. 627).

 

реальні:

«Йдеться про щоденник, який за припущенням С. Величка, нібито уклав секретар Богдана Хмельницького Зорка Самійло» (с. 624).

«Тут йдеться про  М. І. Костомарова» (с. 649).

 

словникові:

«Квартирка называется небольшое окошечко в задней стене украинской хаты» (с. 35).

«Унітарії – прихильники течії у християнстві, яка заперечує церковний догмат про Трійцю» (с. 643).

 

історико-літературні:

«Стаття, як засвідчує редакція «Правди» (1876, № 12, с. 471) у преамбулі до її публікації, була надіслана до журналу влітку 1872 р. під назвою «Народна освіта і література на Україні». Видавці наголошували на тому, що впродовж чотирирічного лежання в архіві «Правди» її  автор пішов далі у своїх поглядах. Драгоманов підтримував наміри цього народовського видання стати загальноукраїнським органом, але різко виступав проти національної замкнутості редакції. Підсумовуючи власні спостереження і висновки з приводу занепаду народної освіти на Східній Україні, Драгоманов згодом написав і видрукував у збірці «Громада» (Женева, 1878) розвідку «Народної школи», куди ввійшла з деякими уточненнями й ця стаття. У зібрання творів не включалась» (с. 646).

 

В кінці видання подається «Покажчик імен та періодичних видань». Прізвища (імена) осіб, які згадувалися в тексті та назви періодичних видань подаються в алфавіті

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні