Традиції старовинних народних англо-шотландських балад в творчості англійських поетів епохи Романтизму

Тому пісня, що супроводжувала танець, називалася в Провансі balada, а в Італії – balata (XIII ст. ). З часом термін ballad міняє своє значення: в XIV ст. французька ballade є жанром придворної поезії, що вимагала від автора витонченої майстерності. Це – вірш з трьох строф на три різні рими (звичайне по схемі ab ab bc bc) з обов'язковим рефреном і з подальшою більш короткою «посилкою» (envoi), повторюючої рими другої половини кожної строфи. Число віршів в строфі повинне було співпадати з числом складів в рядку (8, 10 або 12). Чоловічі рими повинні були чергуватись з жіночими. Дотримати всі ці правила було дуже важко.

Вже в XIV ст. англійці запозичають жанр балади з французької літератури. Карл Орманський (XV ст. ), що провів 25 літ в англійському полоні, вільно писав балади як на французькій, так і на англійській мовах. Природно, що разом з жанром запозичається і слово, що його позначає. Пишеться воно по-різному: ballades, balats, ballets, ballets, balletys, ballads.

В XIV-XVI ст. термін ballad не використовувався для позначення того усного жанру англійської і шотландської народної поезії, який зараз в англійському літературознавство називають: popular ballad, ancient ballad, ballad tradition, traditional ballad. Ці старовинні народні балади у той час (в XIV-XVI ст. ) були відомі під назвою songs (іноді tales або ditties). Виконавці не виділяли їх з маси інших пісень свого репертуару.

 В той же час починаючи з XVI ст. слово ballad широко застосовувалося по відношенню до нехитрих, звичайно анонімних віршів,  які розповсюджувалися у вигляді друкарських листків на міських вулицях. Цей жанр називали: street ballad, stall ballad, broadside або broadsheet

В словнику[1] слова broadside і broadsheet звичайно вважаються синонімами, але у вузькоспеціальній бібліографічній термінології broadside – це текст, надрукований на одній стороні листа, незалежно від його величини, а broadsheet – текст з продовженням на зворотному боці листа. У вітчизняному літературознавстві для цієї міської вуличної балади був запропонований термін «лубкова».

Важко уявити собі два більш різних, ніж вишукана, стилістично складна придворна французька балада і груба вулична балада лондонського простолюддя. Учених давно займала загадка, пов'язана з перенесенням назви з одного жанру на іншій. Що пропонувалося деякими ученими пояснення цього перенесення тим, що як французька, так і англійська балада були пов'язані з танцем, зараз признається неспроможним.

Фольклорист Д. М. Балашов пише про французьку баладу: «пов'язувати з цим жанром походження інших жанрів з найменуванням «балада» було б помилковим»[2]. Можливо, що це твердження дуже категоричне. Американський вчений А. Б. Фрідман запропонував переконливе пояснення парадоксу, про який йшла мова. Він вважає зв'язуючою ланкою між французькою і вуличною англійською баладами так звану «псевдобаладу», яка була одним з основних жанрів англійської поезії XV ст. (Гаспаров М. Л. , 1989, 28). Річ у тому, що в Англії французька балада зазнає значних змін. Виправдовуючись недоліком слів в англійській мові, що однаково римуються, поети збільшують число рим, а також відмовляються від «посилки» (envoi). Число строф зростає з трьох до 10-20.

Строга форма розмивається. Із збільшенням круга читачів псевдобалада демократизується. Спрощується її стиль. Все частіше вживається «баладна строфа» (ballad stanza), широко поширена в англійській народній

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні