Традиції старовинних народних англо-шотландських балад в творчості англійських поетів епохи Романтизму

spend his lady in rich array.

Це застаріле слово також характерне для лірико-драматичних балад і виконує роль поетичної інкрустації.

Або архаїзм pall («мантія, одягається») є результатом відбору стилістичних засобів з метою конкретизації поняття: pall відображає в тексті стилістичні відмінності синонімічних слів, оскільки воно позначало не звичайне плаття, а плаття з багатого матеріалу, яке носили знатні пані. Приклад можна привести з шотландської балади  «Жорстокий брат» («cruel brother»), популярної серед селянського населення до XIX в. :

           -What will уоr leave уоur mather dear?

           -My velvet pall and my silken gear.

Трагічний, дуже красивий сюжет балади вимагав від створювачів творчого підходу до вибору мовних засобів, щоб донести до слухача самобутність далекої епохи, специфіку вдач, надати дію на емоційний світ людини. Вибір саме архаїчної одиниці pall з числа всіх позначень стилістично виправданий, оскільки підкреслює знатне походження молодої персони, загиблої від рук брата, що не пробачив їй наміри вийти заміж без його дозволу.

 

4-а група – позначення тварин.

В баладах функціонують декілька синонімічних слів, означаючих тварин, зокрема, кінь. Ці найменування не були дублетами, а, як і всі синоніми, розрізнялися відтінками значень. Це визначало їх вибір у кожному конкретному випадку. Наприклад слово steed до застарівання мало обмежене середовище вживання: позначало переважно бойових коней

З XVI в. цей іменник став використовуватися тільки в поетичних цілях. Воно фігурує в героїко-історичних або баладах підвищеного поетичного, ліричного настрою: як правило, на такому коні з'являється доблесний лицар і відвіз дівчину. Ось приклад з дуже пізньої балади «Бонні Мей» («Bonny May»), що виникла в Шотландії і на півночі Англії:

           Now he’s come aff his milk-white steed

           And he has taken her hame;

           Now let уоur farther bring hame ky

           You neer mair shall ca them again.

З балади «Жорстокий брат» («Cruel Brother»):

           - What will уоu leave уоur farther dear?

           - silver – shod steed that brought me here.

Важко собі представити, щоб безіменні автори або фольклористи спожили звичайне  horse при подібних поетичних описах. Steed майже не сприймається в розбійницьких баладах, оскільки у момент їх виникнення дана лексична одиниця позначала бойових, «рицарських» коней, що не мають відношення до «лісових братів». В таких баладах частіше вживається що протиставив слову steed за розміром синонім palfrey («верховий кінь, переважно дамська»):

           Than were they weire two black monkes

           Eche on а good palfrey.

Таким чином, вибір того або іншого архаїчного позначення коня стилістично і ситуаційно диференційований. Треба відзначити, що steed міцно закріпилося в стилістичній системі балади, будучи елементом традиційної баладної формули milk-white steed.

До засобів історичної стилізації окрім архаїзмів, як вже наголошувалося, відносяться і історизми. В героїко-історичних баладах, що описують битви, озброєні конфлікти (наприклад, між Англією і Шотландією), поширений історизм bill («алебарда»):

          

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні