Традиції старовинних народних англо-шотландських балад в творчості англійських поетів епохи Романтизму

style="text-align: That he should hunt on mountains

Cheviot within days three

In maugre doughtly Douglas

And all that with him be.

Якнайдавніші форми баладного септенарію  (семиударний ритмічний період з сильною цезурою після четвертого наголосу) знають тільки суміжну риму, об'єднуючу сусідні періоди по 2 або 3 разом, наприклад «Охота на Чевіоті»:

Percy Northumberland / and а vow to God made he //

That he should hunt on mountains / Cheviot within days three //

In maugre daughty Douglas / and all that with him be. //

(Цезура – перетин вірша на певному складі; це переривши в русі ритму, наперед заданий: вона розбиває вірш на два напіввірша, з'єднані і разом з тим що протиставили один одному)

В баладному септенарії  часто зустрічається об'єднання двох сусідніх напіввіршів суміжною цезурною римою, звичайно в непарних віршах, які можуть між собою римуватися чи ні (а-а b с-с b).

В англійській народній баладі такий розпад одного або обох непарних віршів на два напіввіршах з внутрішньою римою відбувається не у всіх строфах, а тільки факультативно:

When mass was sung, and bells was rung

And all men bound for bed

Then Lord Igram and Lady Marsery

In one bed they were laid.

Англійська література на рубежі XVIII-XIX ст. переживала період розквіту. В цю епоху нового підйому вона розвивалася під знаком Романтизму, що був не тільки один з найбільших напрямів в літературі того часу, але і широкий ідеологічний і художній рух, своєрідний культурний зсув, що охопив всі сфери суспільної свідомості і людей рубежу сторіч, що змінили сприйняття.

Романтичне світобачення визначилося, з одного боку, неприйняттям буржуазної цивілізації, а з іншою – критичним осмисленням трагічного досвіду Великої французької революції. Це у результаті привело до критики, просвітницької філософії, що ідейно підготувала революцію

На мові художніх образів романтики прагнули виразити філософські пошуки свого часу, позначити загальні закономірності сучасного їм духовного розвитку.

Ще в другій половині XVIII ст. , в період, який прийнято називати передромантизмом, створюються передумови для здійснення в 90-х роках XVIII ст. романтичного вибуху, переходу від просвітницьких форм мислення і свідомості до романтичного сприйняття миру і визначення місця в ньому людини, внутрішній світ якої, багатовимірний і глибокий, стає головним об'єктом зображення.

Вже в 60-х роках XVIII ст. виникає нова теорія мистецтва, розчищаються шляхи для романтичного жанру ліро-епічної поеми, відроджується інтерес до Шекспіра, письменникам англійського Відродження, до народної поезії. Цей інтерес до минулого, особливо до фольклору, сприймається як сміливий виклик пануючій тоді нормативній естетиці просвітителів, звичайно розцінюючи середньовіччя з позиції раціоналістичного розуму як «темний час», негідний увага проінформованих мислителів.   В творчості передромантиків середини XVIII ст. , що збирали фольклор і стилізували під нього свої власні твори, зароджується традиція, прекрасно розвинена згодом романтиками – Кольріджем, Вордсвортом, Сауті, Скоттом.

Саме поети і письменники передромантизму зіграли значну роль

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні