Традиції старовинних народних англо-шотландських балад в творчості англійських поетів епохи Романтизму

було б байдуже, хто творить закони» (Питання англійської контекстології, випуск 2).

Кількість балад неухильно зростала. За далеко не повними даними лондонського реєстру книгопродавців, з 1557 по 1709 р. було надруковано понад 3000 назви. Друкарська балада завойовує і сільську Англію, витісняючи старовинні усні пісні. Разом з тим багато з цієї усної поезії потрапляє в друк.

 В XVII-XVIII ст. слово ballad стало означати будь-яку пісню, яка співалася в народі, незалежно від того, чи була вона надрукована або передавалася усно. Таким чином, існуючі вже багато століть старовинні пісні оповідного характеру теж стали називатися баладами. Вітчизняний літературознавець М. П. Алексєєв під англійською і шотландською баладою розуміє лірико-епічну або лірико-драматичну розповідь, що має строфічну форму, призначений для співу, що нерідко супроводжувався грою на музичних інструментах (Алексєєв, 1984, 292).

 Вчені справедливо рахують старовинну традиційну баладу і вуличну друкарську баладу різними жанрами. Основна особливість першої полягає в тому, що в результаті тривалого процесу усної передачі вона придбала ряд високих художніх переваг: стислість, виразність, драматизм, динамічність оповідання і т. д

її образна система, мотиви, сюжети, серйозний тон, глибина відчуттів різко відрізняють її від розв'язно-цинічної, поверхневої, багатослівної вуличної балади, яка зв'язана друкарським текстом і не здатна удосконалюватися в процесі усної передачі.

Проте у цих двох жанрів багато загального. І той і інший належали простому народу і відчувалися як щось відмінне від художньої літератури верхів суспільства. Протягом чотирьох століть вони були тісно взаємозв'язані і впливали один на одного. І той і інший були специфічним поєднанням оповідного, ліричного і, іноді, драматичного елементів (з переважанням першого). У них була загальна баладна строфа (за деякими виключеннями). І нарешті, всі балади були тісно пов'язані з музикою і часто співалися на одні і ті ж старовинні мотиви.

Як вже наголошувалося вище, балада є короткою народною піснею оповідного змісту. Саме сюжетність є тією особливою ознакою, яка виділяє баладу з числа інших поетичних жанрів. Джерелами сюжетів балад були християнські легенди, рицарські романи, античні міфи і твори грецьких і римських авторів в середньовічному переказі, так звані «вічні» або «бродячі» сюжети, а також справжні історичні події, стилізовані на основі готових пісенних схем.

Розвиток баладних сюжетів йшов по двох основних напрямах: надзвичайно продуктивними виявилися сюжети героїко-історичного жанру; паралельно їм інтенсивно розвивалися сюжети, пов'язані з любовною тематикою. Насправді різкої грані між цими двома групами не було. Героїчні і любовні сюжети часто перепліталися між собою в рамках однієї балади, вбирали в себе казкові фольклорні мотиви, потрактували деколи в комічному ключі, придавали якісь специфічні риси, пов'язані з місцем зародження або буття тієї або іншої балади, проте за межі двох названих сюжетно–тематичних груп народні англійські і шотландські балади ніколи не виходили.

В основі героїчних балад, що мають по перевазі епічний характер, лежать конкретні історичні події, які більшою чи меншою мірою простежуються в кожній з них, що і дає право називати їх героїко-історичними.

Але не тільки історичні події лежать в основі сюжетів таких балад. Старовинні народні пісні не просто доповнюють скупі факти історії відомостями про події, невідомі хронікам, а дають яскраве уявлення про людські

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні