Тренінг «Комунікативні навички»

Тренінг «Комунікативні навички»

Розробка даної програми продиктована необхідністю підвищення комунікативних навичок в учнів у навчанні та інших видах діяльності.

Мета: навчитися ефективному, приємного і гармонійної взаємодії з оточуючими: однолітками, батьками, самим собою.

Завдання:

-       Знайти нових друзів.

-       Пізнати себе через спілкування з собою та іншими.

-       У тренінговому взаємодії показати і навчитися найбільш ефективним методам вирішення конфліктних, складних емоційних ситуацій.

-       Сформувати базисте почуття впевненості в собі і своїх силах.

-       Створити атмосферу на тренінгу, що розташовує до спілкування і емоційного відпочинку.

-       Розвинути творчі здібності.

Зміст та етапи реалізації програми

Програма тренінгу здійснюється в три етапи.

I - орієнтовний етап, метою якого є первинна діагностика учасників, а також емоційне об'єднання учасників. Основний зміст утворюють психологічні вправи, спрямовані на діагностику (самодіагностику) навичок спілкування, самоаналіз, вивчення і оцінку особистісних навичок (можливе використання діагностичного інструментарію (тести, анкети)), а також на зняття напруги і згуртування групи.

II - основний етап, його метою є активізація самопізнання, набуття учасниками досвіду спілкування, поведінки, емоційного реагування, характерного для високо комунікативних особистостей. У зміст даного етапу входять вправи спрямовані на підвищення рівня комунікативності, самоспостереження, фіксація і усвідомлення учасниками тренінгу всіх поведінкових і когнітивних елементів (стилю сприйняття, спілкування і поведінки).

III - закріплює, метою якого є підвищення саморозуміння учасників, фіксування отриманих знань, діагностика ефективності тренінгу за допомогою спеціальних вправ, а також діагностичного методик. Зміст даного етапу становлять вправи спрямовані на практичне використання учасниками набутих знань.

Програма тренінгу включає 4 заняття, тривалість 2 години кожне.

 

Заняття. 1

Вправа 1. «У мене все вийде»

Інструкція: Учасники тренінгу стоять по колу, і за годинниковою стрілкою і вимовляють вголос по черзі: «У мене все вийде»

Вправа 2. «Нове ім'я»

Інструкція: Учасники тренінгу стоять по колу, і за годинниковою стрілкою називають своє ім'я і ім'я попереднього учасника. Перший називає своє ім'я, другий ім'я першого і своє, третій називає ім'я першого, другого учасника і своє.

Ведучий тренінгу розповідає про правила поведінки під час тренінгу, про методи та завдання тренінгу, про цілі поставлених перед тренінгом.

Пропонує учасникам заповнити анкети, див. дод. 1

Вправа 3. «Вітер дме на. . . »

Інструкція: Ведучий починає гру зі словами: «Вітер дме на. . . ». Потрібно, щоб учасники Іри більше дізналися один про одного. Питання, наприклад, можуть бути наступні: «Вітер дме на того, у кого світле волосся». Всі світловолосі збираються в центрі кола. Після тиснуть один одному руки й розійшлися по вільних місць.

Вправа 4: «Комплімент»

Інструкція: з групи вибираються дві людини. Решта - глядачі. Один з вибраних - «Той, хто дарує комплімент» (за бажанням), інший - замовляє йому свій портрет. Після виконання завдання учасники можуть помінятися місцями. «Той хто дарує комплімент уважно дивиться на свого партнера (1-2 хвилини). Потім відвертається і каже йому компліменти. При цьому перед кожним компліментом говорить фразу: «Я зараз тебе не бачу, але добре пам'ятаю. . . . . » і продовжує цю фразу яких-небудь компліментом.

Ведучий не тільки стежить за тим, щоб вправа проходило в доброзичливій обстановці, але активно прагнути допомогти, акцентуіруя

1 2 3 4