Тривалість життя тварин

План

Проблеми визначення тривалості життя.  

Тривалість життя тваринних.  

Біологічні цикли в житті тварин.  

Тривалість життя тваринних.  

 

Проблеми визначення тривалості життя

Згідно з класичним визначенням (як максимальна теоретично можлива тривалість життя), максимальна тривалість життя — теоретичне число, точне значення якого не може бути визначене, використовуючи будь-яку скінченну кількість даних про певний організм. Через це максимальна тривалість життя, звичайно, визначається найбільшою відомою на сьогодні тривалістю життя представників певної групи. Проте, як вже вказувалося, тривалість життя окремих особин — статистична величина, і такий підхід сильно залежить від розміру вибірки, що ускладнює порівняння між видами.  Середню тривалість життя, з іншого боку, визначити набагато легше, але вона сильно залежить від факторів навколишнього середовища і є істотно іншим показником. Таким чином, максимальна тривалість життя або альтернативно визначається як середня тривалість життя 10 % щонайдовше живучих організмів групи, або замість неї використовується середня тривалість життя представників групи в неволі, де природні загрози зведені до мінімуму і тривалість життя зазвичай залежить від швидкості старіння.

Крім того, визначення максимальної тривалості життя передбачає наявність індивідуума, який починає та закінчує своє життя у деякий чітко визначений момент. Що представляє собою індивідуум в більшості випадків не представляє проблем: серед організмів, які розмножуються статевим шляхом, індивідуум — певна кількість живих клітин, здатна до розмноження, щонайменш на певній стадії розвитку, і що характеризується унікальними спадковими особливостями. Деякі організми, проте, розмножуються безстатево, тобто розмноження може здійснюватися розділенням материнського організму, як це часто трапляється у деяких примітивних тварин, рослин, бактерій і найпростіших. Причому, таке розділення може бути неповним, формуючи колонію, яка може розглядатися і як група зв'язаних організмів, і як один великий організм

Якщо розділення повне, виникає група генетично ідентичних організмів. Щоб визначити поняття тривалості життя таких організмів, спершу необхідно чітко визначити індивідуальний організм, і таке визначення зазвичай є довільним. Часто дослідники зовсім не визначають тривалість життя у багатьох організмів, що розмножуються безстатево.

У форм, що розмножуються статевим шляхом, початок життя організму може бути визначений як момент запліднення яйцеклітини або як момент фізичного відділення нового організму, останнє визначення часто працює і для безстатевих форм (багатьох безхребетних тварин і рослин). Таке визначення є типовим для тварин, включаючи людину, для яких моментом початку життя вважається народження організму. Проте навіть момент народження часто складний для визначення, а сам процес народження сильно відрізняється у різних тварин. У багатьох морських безхребетних новонароджена личинка складається лише з невеликого числа клітин, і дуже сильно відрізняється від дорослої тварини. Навіть серед ссавців варіації дуже значні.  Кенгуру в момент народження має розмір біля двох сантиметрів і повинен розвиватися далі в сумці, що дуже відрізняється, наприклад, від новонародженого оленя, здатного ходити одразу після народження. При порівнянні тривалостей життя різних організмів, важливо приймати до уваги подібні відмінності.

Кінцем існування індивідууму, звичайно, вважається момент смерті, тобто момент, коли необоротні зміни в організмі досягають такої стадії, що індивідуум більше не зберігає характерну для нього організацію. Проте часто є відносно короткий період, протягом якого важко сказати, чи організм все ще живий, хоча здебільшого цей період достатньо короткий і не складає проблем у визначенні максимальної тривалості життя.

Здається, деякі організми потенційно безсмертні. Якщо нещасний випадок не припинить життя, вони, здається,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні