Творчість Миколи Вінграновського

// Диво слово. – К., 2003. – № 7. – С. 40-42.Вінграновський М. Вибрані твори. – К., 2004.Вінграновський М. Сто поезій. – К., 1967.Жулинський М. Його творила Україна: [Про поета М. Вінграновського] // День. – К., 2004. – № 92. – С. 20.Поет або метаморфоза душі: [Поет – шістдесятник Микола Вінграновський] // Укр. мова і літ. в школі. – К., 2003. – № 39/40 (жовт.). – С. 48-49. Салига Т. Микола Вінграновський. – К., 1989.   Талалай Л. Передчуття любові і добра: [Про Вінграновського М.] // Урок української літератури. – К., 2003. – № 1. – С. 49-52.
1 2 3 4 5 6