Ухилення від сплати податків

ЗМІСТ 

Вступ 

1. Аналіз та оцінка оперативної ситуації. Інформаційно-аналітична робота    

2. Ухилення від сплати податків за допомогою посередницьких структур в атомній енергетиці на ринку нафтопродуктів      

3. Ухилення від сплати податків за допомогою благодійних фондів.

4. Ухилення від сплати податків шляхом використання вексельних розрахунків при поєднанні корисливих інтересів державних посадових осіб з інтересами представників тіньового бізнесу.

5. Оперативно-розшукові заходи по викриттю злочинної діяльності пов’язаної з ухиленням від сплати податків у фінансовій і банківській системах за допомогою посередницьких і фіктивних структур.

6. Практичні рекомендації органам податкової міліції по визнанню недійсними угод, укладених реально існуючими підприємствами з фіктивними фірмами.        

Приклади    

Висновок    

Список використаної літератури  

 

Вступ

  На даний момент в органах Державної податкової служби України гостро стоїть питання, щодо ухилення від сплати податків з використанням фіктивних фірм, та іншими структурними організаціями. Саме актуальнисть даної теми дала поштовх, для написання мною даної курсової роботи

  Вивчаючи матеріали по даній темі, я звернувся до проведеного аналізу наявного в Генеральній прокуратурі України: Державної податкової адміністрації України інформації, свідчить про те, що у сфері економіки протягом тривалого часу функціонують стійки злочинні угрупування, які використовуючи рахунки псевдопідриємницьких, та інших структур, займаються відмиванням коштів, тобто переведенням їх у готівку, в тому числі іноземну валюту. Дані злочинні операції завдають значних збитків економічним інтересам держави у вигляді відтоку грошових коштів за межі України в іноземні банки і, як наслідок, недоотриманню бюджетних надходжень.

  Реєструються вищезгадані структури, як правило, за дорученням, що видані на неіснуючих осіб, по втрачених або викрадених паспортах, з використанням підроблених печаток нотаріусів та органів державної реєстрації. Функціонують такі суб’єкти псевдопідриємницької діяльності короткий час, що не дає можливості встановити контроль за сплатою податків.

  Близько до цих суб’єктів примикають різні посередницькі структури і благодійні фонди, які нерідко використовуються для махінацій з грошовими коштами.

  Як свідчить аналіз проведений нещодавно Державною податковою адміністрацією України діяльність фіктивних фірм, та посередницьких структур спрямована на те, щоб стало неможливим з боку державних легальних і правоохоронних органів контролю за грошовими і товарними потоками легальних суб’єктів підприємництва і, як наслідок, ухилення від оподаткування.

1. Аналіз та оцінка оперативної ситуації. Інформаційно-аналітична робота

Оперативний аналіз ситуації приховування реальних прибутків від оподаткування в Україні шляхом завищення собівартості продукції, робіт та послуг, реалізації контрабандних товарів, використання фіктивних фірм та банківської системи, здійснення іншої підприємницької діяльності в "тіньовій", тобто неврахованій сфері підприємництва, що уникає оподаткування, набули масового характеру і створили загрозу для економіки держави.

Залежність рівня "тіньового" обігу капіталу від національної податкової політики є реальною, і здійснюється цей обіг у процесі територіального обміну такими факторами виробництва, як праця та капітал. В Україні склалася ситуація, за якої розміри "тіньової" економіки перевищують 50 відсотків. Зростанню її обсягів, у тому числі й організованих форм злочинності, у нашій державі сприяють причини як соціально-економічного, так і правового характеру. Одна

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні