Українські прислівники префіксального творення

щоб потім не було другої тяганини (Панас Мирний). До сіней ніхто з вас [розбійників] не втиснеться, допоки ми живі. (І Франко). З’явились нові поняття, які суперечили тому, що він дотепер знав. (І. Вільде).

Спорадичними є прислівникові утворення з префіксами з- (відтам > звідтам, зпозаду, ззовні), під- (свідомо > підсвідомо, підсліпо), над- (надзвичайно). Префікс поза- утворює похідні від первісних чи похідних прислівників і міняє в них семантику (вчора > позавчора, позаторік), як і префікс після- (завтра > післязавтра): І вчора і позавчора не найшов я вас дома. (Т.Шевченко). Твою долю, моя доню! Позаторік знала. (Т.Шевченко)....ми післязавтра і дома будемо. (Г. Квітка-Основ’яненко).

Префіксальне творення прислівників явище пізнє і в сучасній українській мові обмежене. Префікси, що утворюють прислівники, є спільні з іменними, особливо з прикметниковими, значно рідше з дієслівними. Твірними переважно є деад’єктивні та первісні прислівники, деколи десубстантивні чи девербативні.

Література

  1. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. Ужгород, 1960.
  2. Ващенко В.С., Медведєв Ф.П., Петрова П.О. Лексика „Енеїди” І.П. Котляревського. Покажчик слововживання. Харків, 1955.
  3. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. / За ред. О.С. Мельничука, К., 1966.
  4. Етимологічний словник української мови: У 7-ми томах. К., 1982-2003.
  5. Ковалик І.І. Вчення про словотвір. Львів, 1961. Вип.2.
  6. Курс сучасної української літературної мови. За ред Л.А. Булаховського. К., 1951. Т.1
  7. Словник мови Шевченка. К., 1964. Т.1-2.
  8. Словник української мови: В 11-ти т. К.: Наук. думка, 1971-1980.
  9. Словотвір сучасної української літературної мови. К., 1979.

10. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. І. К. Білодіда. К., 1969.

11. Чапля І.К. Прислівники в українській мові. Харків, 1960.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні