Український портрет XVII – XVIII століть (за матеріалами виставки у Національному художньому музеї)

Український портрет XVII – XVIII століть (за матеріалами виставки у Національному художньому музеї)

Виставка “Український портрет XVI – XVIII століть”, яка проходила у Національному художньому музеї України, була присвячена пам’яті Данила Щербаківського і Федора Ернста, видатних вітчизняних мистецтвознавців, авторів ви ставки «Український портрет XVIII – ХХ століть», що відбулася у музеї в 1925 році. Тоді музей зміг показати близько ста портретів лише з власної колекції. Сьогодні стало можливим включити до складу виставки понад 300 портретів не лише з колекції НХМУ – учасниками виставки є 26 провідних музеїв, бібліотек, історико-культурних заповідників України. Найціннішим у виставці є показ портретів західних і східних областей України як єдиний процес, що мав свої історичні особливості.

У 1992 році авторською групою на чолі із завідувачкою відділом стародавнього мистецтва Ларисою Членовою був підготовлений ґрунтовний каталог цієї масштабної виставки.

Але від того часу з’явилася велика кількість нових публікацій з історії України ХVІ – ХVІІІ ст. і портрета – українського, російського, польсько литовсько-білоруського, що дало змогу осмислити великий обсяг нового матеріалу. Виставка, зберігши попередню концепцію, значно розширилася, а публікації закордонних колег виявили ряд українських портретів у Росії, Польщі, Білорусі. Головною метою виставки є розгляд художнього процесу – розвитку портретного жанру в Україні і ролі українського портрета у малярстві Східної Європи. Після ґрунтовних досліджень Платона Білецького, вивчення цих проблем на нинішньому етапі продовжується у співпраці з українськими мистецтвознавцями – Тетяною Сабодаш, Володимиром Александровичем, Олегом Сидором.

Присвятивши виставку першим дослідникам теми, ми вирішили побудувати її за тим визначенням “українського портрета”, що його зробив Данило Щербаківський: “Під терміном “український портрет” ми розуміємо три групи цього роду художніх творів: 1) портрети, які на території етнографічної України робили її уродженці; 2) портрети, які українські майстри робили по чужих землях; 3) портрети українців, які робили майстри чужинці”

Ми намагалися показати повноту процесу розвитку портретного жанру в Україні від його становлення в кінці ХVІ ст. до переходу в принципово нову фазу на кінець ХVІІІ ст. Сьогоднішні реалії дали змогу включити до складу виставки портрети не лише з колекції Національного художнього музею України. Учасниками виставки стали 28 музеїв і бібліотек України, а до її каталогу ввійдуть і окремі твори з поза її меж.

Автори не ставили за мету показати окремі види портретного жанру (сарматський портрет, портрет бароковий, портрет козацький тощо). Розкриттю задуму сприяє широкий сюжетно-тематичний діапазон портретів – від парадного реп резентативного до камерного ліричного; від портрета в іконі до світської мініатюри; багатство композиційних прийомів (портрети на повен зріст, поясні, погрудні, парні тощо); функціональне призначення (натрунні, епітафіальні, вотивні, донаторські, ктиторські, панегіричні); соціальне різноманіття (королі, шляхта, міщани, духовенство, селяни); широкий спектр технік (від гравюри на міді, акварелі на слоновій кістці до монументальних полотен); соціальний рівень і підготовка авторів (від народних майстрів до академіків). Складність і багатоплановість явища окреслюється, вочевидь, у поєднанні зі стильовим діапазоном від Ренесансу до класицизму.

Окрім його художнього значення, портрет завжди є показником соціальної ситуації в країні, він відображає і зберігає для майбутнього загальнонаціональний типаж. Виставка подає галерею історичних діячів України в автентичних пам’ятках, які певною мірою розкривають національний менталітет. Зображаючи конкретних осіб, портрет розкриває і конкретно історичну ситуацію в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст.

Окреслений період – кінець ХVІ – ХVІІІ ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні