Український сленг

«гуртовня».

Треба зауважити, що при використанні сленгових слів та виразів треба чітко дотримуватися стилістичних правил та норм. Наприклад, дієслово «попухнути» вживається винятково до співрозмовника. Фраза «Ти шо попух???» означає: «Чувак, ти розумієш, що ти кажеш?». Емоційна оцінка — принизлива. Сказати про себе «Я попух» — ідеологічно неправильно, це значить розписатись у власній стилістичній безграмотності. Натомість дієслова «таращить», «плющить» та «ковбасить» (розпирає зсередини, і тобі ну дуже вже недобре) використовуються лише по відношенню до себе, оскільки передають стан здоров’я і близькі до діагнозу.

Специфічним сленгом, вигаданим молоддю, нерідко користуються і люди поважного віку. Питання полягає у тому, як уникнути надмірного вживання сленгу, що засмічує мову. Для української мови це актуально. Адже існують гіпотези, що первинно українського сленгу немає. Переважно український сленг утворюється під впливом російської й «американської» мов. Нерідко сленг замінюється суржиком, і жахливо, коли він популяризується.

За останні роки також виникла тенденція до захоплення молоді комп’ютерними іграми. Це також стало джерелом великої кількості нових сленгізмів. З’явились нові слова для понять, до яких відносяться „аркада”, „думер” (людина, яка грає у гру „DOOM”), бішоп (від англ. “bishop” – герой, який постає у грі в якості священника), киляти (від англ. “to kill” - вбивати), читер ( від англ. “to cheat” – обманювати, грати не за правилами) та ін. Необхідно також зазначити, що більшість непрофесійних користувачів комп’ютерами не володіють англійською мовою на високому рівні. Але їм також необхідно користуватися новою англійською термінологією, і часто відбувається невірне читання англійського слова, і виникаючі таким способом слова стрімко входять в словниковий запас людини. Внаслідок цього, користувачі молодіжного сленгу спілкуються мовою, яку вони самі і створили.

На сьогоднішній день словник молодіжного сленгу нараховує дуже велику кількість слів. Тому молодіжний сленг має слова з тотожними або близькими значеннями, тобто синоніми. Певна річ, що чим більше слово вживають, тим більше синонімів воно має. Таке явище зв’язане з тим, що в різних регіонах України для одного й того ж терміну використовують різні сленгізми.

Як згадувалось на початку роботи, сленг не є сталою одницею

Зі зміною одного модного явища іншим, старі слова зникають, і їм на зміну з’являються інші. Цей процес проходить дуже стрімко. Якщо в будь-якому іншому виді сленгу слова можуть існувати на протязі десятків років, то в молодіжному сленгу лише за останні десять років стрімкого світового прогресу з’явилась та ввійшла в історію неймовірна кількість слів.

Можна зробити висновок, що власне український молодіжний сленг існує, але у більшості випадків сленгізми представляють собою запозичення з англійської або російської мов або фонетичні асоціації, випадки створення власне українського сленгу зустрічаються не часто, і тільки завдяки фантазії молоді.

Список використаних джерел

  1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. – М. : Издательство литературы на иностранных языках, 1959, 130 с.
  2. Вилюман В. Г. О способах образования слов слэнга в современном английском языке. Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Т. III. – 1958. – С. 34 – 37

3. Гальперин И. Р. О термине «слэнг». // ВЯ. – 1956. - №6.

1 2 3 4 5