Універсально-культурний зміст епічних міфопоетичних текстів

лише збільшило б обсяг роботи, але не змінило б суті справи. Саме ці універсально-культурні інваріанти давньогрецької міфології та давньоукраїнського епосу служать тією ланкою, що з’єднує нечувано далекі дні із сучасністю і робить як оригінальні міфологічні тексти, так і їхні репродукції та ремінісценції в світовій та українській літературі та мистецтві – творах Т. Шевченка, Л. Українки та І. Франка вічно живими та актуальними.


Література

  1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. (фрагменты из книги). // Этнографическое обозрение. – М., 1993. – № 6. – С. 103-112.
  2. Лотман Ю.М. О сюжетном пространстве русского романа 19-го столетия. // Уч. зап. Тартусского ун-та. Вып. 746. Труды по знаковым системам. – Т. 20. – Тарту. – 1987. – С. 102-110.
  3. Сильвестров В. В. Про походження універсального тексту сучасної культури. // Філос. і соціологічна думка. – 1990. - № 6. – С. 96-106.
  4. Henderson J. etc. The Wisdom of Serpent. The Myths of Death, Rebirth and Resurrection. (1-st division) – N.Y., 1963.
  5. Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лиц. Миф. Архетип. Бессознательное. – К., 1997.
  6. Канетти Э. Человек нашего столетия. (Масса и власть). – М., 1990. – СС. 392-445.
  7. У своєму викладі я спирався на такі праці: В.Н. Ярхо. Троянская война. // Мифологический словарь. – М., 1990. – С. 538-539; А.Ф. Лосев; В.Н. Ярхо. Одиссей. // Мифологический словарь. – М., 1990. – С. 404-406; Словник античної міфології. – К., 1985. З цих видань також взято всі відомості про міфологічних героїв та персонажів, що їх далі буде згадано.
  8. Крымский С.Б., Парахонский Б.А., Мейзерский В.М. Эпистемология культуры. – К., 1993.
  9. Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. – М., 1980.

10. Слово про Ігорів похід. – К., 1977.

11. Дмитриева Л. Комментарии. // Слово о полку Игореве. – М., 1983. – С. 188-221.

12. Лихачев Д. Объяснительный перевод “Слова о полку Игореве” // Слово о полку Игореве. – М., 1983. – С. 164-167.

13. Булахов М.Г. “Слово о полку Игореве” в литературе, искусстве, науке. – Минск. – 1989.

 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні