Управління справами української православної церкви

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Управління справами Української Православної Церкви допомагає Митрополиту Київському і всієї України у виконанні ним обов'язків Предстоятеля Української Православної Церкви.

В Українській Православній Церкві діють синодальні установи, які відповідають за певне коло загальноцерковних справ, що входять до їх компетенції.

Синодальні установи утворюються або ліквідуються рішенням Собору єпископів Української Православної Церкви або Священного Синоду Української Православної Церкви та підзвітні їм.

Синодальні установи очолюються особами, які призначені Священним Синодом Української Православної Церкви.

Синодальними установами Української Православної Церкви є:

а) Учбовий Комітет при Священному Синоді Української Православної Церкви;

б) Канонічна комісія при Священному Синоді Української Православної Церкви;

в) Відділ зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви;

г) Комісія у справах монастирів Української Православної Церкви;

д) Комісія з канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви;

е) Синодальна богословська комісія Української Православної Церкви;

є) Синодальний відділ благодійності та соціального служіння Української Православної Церкви;

ж) Синодальний відділ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України;

з) Синодальний відділ релігійної освіти, катихізації та місіонерства Української Православної Церкви;

и) Синодальний відділ у справах молоді;

і) Синодальний відділ з архітектури, будівництва та охорони пам'яток церковної архітектури Української Православної Церкви;

ї) Синодальний відділ "Місія духовної просвіти";

й) Синодальний відділ "Місія соціальної допомоги дітям".

6. У разі потреби можуть бути створені й інші синодальні установи.

7. Діяльність синодальних установ регулюється їхніми власними Статутами, які схвалюються Священним Синодом Української Православної Церкви та затверджуються Митрополитом Київським і всієї України

8. Митрополит Київський і всієї України здійснює вищий нагляд за діяльністю Синодальних установ.  

ЄПАРХІЇ

Українська Православна Церква поділяється на єпархії - місцеві церкви, які очолюються єпархіальними архієреями й об'єднують єпархіальні установи, благочиння, парафії, монастирі, подвір'я, духовні навчальні заклади, братства, сестринства, місії.

Єпархія створюється за рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви з подальшим ухваленням Собором єпископів Української Православної Церкви.

Межі єпархій на території України визначаються Священним Синодом Української Православної Церкви з подальшим ухваленням Собором єпископів Української Православної Церкви.

У кожній єпархії існують органи єпархіального управління, що діють у межах, визначених канонами та даним Статутом.

Для задоволення церковних потреб у єпархіях можуть бути створені необхідні єпархіальні установи, діяльність яких регламентується синодально ухвалзатвердженими положеннями.

Єпархіальний архієрей

Єпархіальний архієрей, за спадкоємністю влади від святих апостолів, є предстоятелем місцевої церкви - єпархії, який канонічно керує нею за соборного сприяння кліру й мирян.

Єпархіальний архієрей обирається і призначається Священним Синодом Української Православної Церкви, одержуючи відповідний Указ Митрополита Київського і всієї України.

У міру потреби для допомоги єпархіальному архієреєві Священним Синодом Української Православної Церкви призначаються вікарні

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні