Управлінські інформаційні системи

Зміст 

1. Новітні інформаційні технології та їхня класифікація

2. Процес прийняття рішень: поняття, характеристика, особливості

Список використаної літератури 

1. Новітні інформаційні технології та їхня класифікація.  

Цілком природно, що сьогодні все більш актуальним постає питання комп’ютеризації аудиту, адже неможливо уявити собі галузь діяльності людини, пов’язану з обробкою інформації, без використання обчислювальної техніки.

Одним з критеріїв якості при проведенні аудиту - є виконання аудиторами вимог Міжнародних стандартів аудиту, що значно ускладнює аудит. Перед аудитором постає необхідність у зборі, обробці та документуванні додаткової інформації.

Підвищення ефективності аудиторської роботи можливо за рахунок використання комп'ютерних технологій, які сьогодні, в принципі, можуть використовуватись протягом всього процесу аудиту: на етапах планування, контролю та складання аудиторського висновку.

Різні аспекти використання інформаційних технологій в аудиті розглянуті в роботах таких науковців, як: Івахненков С. В. , Подольский В. И. , Щербакова Н. С. , Комісаров В. Л. , Шурупова Ю. Г. , Лісіна В. Ю. , Кузнєцова С

А. та інших.

На шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і технології в аудиті існує певне коло проблем, серед яких виділяють наступні:

1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним періодом його становлення.

2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами багато в чому має за основу так зване «професійне судження аудитора, яке ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Тобто, бездумна комп'ютеризація аудиту може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту.

3. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки.

4. Ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошуючи при цьому комерційну таємницю тих аудиторів, які вже виконують подібні замовлення й знають, як цю роботу виконувати.

5. Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів.

Окрім того, розробка аудиторського програмного забезпечення є досить важким процесом, який потребує значних фінансових витрат.

На сьогодні аудиторські фірми розробили і використовують спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньофірмових і Міжнародних стандартів. Однак, ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні тільки починає розвиватися. Тож нині одними з головних інструментів аудитора, як і раніше, залишаються Word та Excel.

Проте, конкуренція, що посилюється в аудиторсько-консалтинговому бізнесі, вже змушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації та рентабельності діяльності. Неабияку роль у цьому буде відведено й пошуку шляхів рішення підвищення ефективності діяльності, якості надаваних послуг за допомогою застосування спеціалізованих програмних засобів.

Комп’ютеризація аудиторської діяльності повинна передбачати розробку та впровадження в аудиторську практику програмних продуктів, які б забезпечували автоматизацію виконання завдань з надання впевненості щодо різних предметів перевірки та супутніх послуг та включали б можливості експертних систем.

До основних перспектив розвитку програм з автоматизації аудиторської діяльності слід віднести: продовження інтеграції з системами бухгалтерського обліку; створення майстра з настроювання користувачами алгоритмів формування бухгалтерської й податкової звітності на основі імпортованих даних бухгалтерського обліку; вбудовування й регулярне відновлення методології аудиту в частині робочих документів аудитора, бази потенційних (типових) порушень; вбудовування можливості опису бізнес-процесів клієнта.

З метою підвищення якості аудиторських послуг необхідно

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні