Урок. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні (укр. мова 9 клас)

Українська мова

9 клас 

Автор: учитель української мови і літератури навчально-виховного об’єднання «Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – дитячий садок» Києво-Святошинського району Гарбуз Ярослава Василівна

 Тема. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні.

 Мета: засвоїти правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні, формувати відповідні пунктуаційні навички, вміння працювати в парах та групах; розвивати усне мовлення, логічне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: опорні таблиці, картки, підручник.

Інтерактивні технології: робота в парах і в групах.

Перебіг уроку

І. Організація класу: поділ учнів на групи.

Слово учителя. Сьогодні ми продовжуємо вивчати розділові знаки у безсполучниковому складному реченні, зокрема двокрапку. Але перш ніж працювати над вивченням нової теми, повторимо теоретичні відомості попереднього уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

- Яке складне речення називається безсполучниковим?Як поєднуються в такому реченні його частини? (Безсполучниковим називається таке речення, в якому прості речення об’єднуються за змістом та інтонацією без допомоги сполучників чи сполучних слів).

- На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером синтаксичних і смислових зв’язків між простими реченнями? (З однорідними частинами та з неоднорідними частинами).

- Які смислові відношення властиві безсполучниковому реченню з однорідними частинами? (Одночасність дій, явищ; часова послідовність дій, явищ).

- З якою інтонацією вимовляються прості речення в складному безсполучниковому з однорідними частинами? (З інтонацією переліку)

- Які розділові знаки ставляться в реченнях з однорідними частинами? (Кома та крапка з комою).

- До яких складних сполучникових речень подібні безсполучникові з однорідними частинами? (До складносурядних; це означає, що частини між собою рівноправні, незалежні, між ними можна умовно вставити сполучник сурядності і,й, та (в значенні і).

- Як ви розумієте визначення – неоднорідні частини? (Речення між собою нерівноправні, умовно залежні).

- Які ви знаєте ще види інтонації, крім інтонації переліку та зіставлення? (Інтонація пояснення).

Слово учителя. Отже, запам’ятайте, що деякі безсполучникові речення з неоднорідними частинами вимовляються з інтонацією пояснення. Саме з такими реченнями ми сьогодні й познайомимося на уроці під час вивчення нової теми.

IІI.        Вивчення нової теми. Мотивація навчальної діяльності учнів

 Слово учителя. Тема уроку: «Двокрапка в складному безсполучниковому реченні».

(Учні записують тему в зошити)

Перед тим, як працювати над вивченням нової теми, визначимо мету нашого уроку, адже без чіткої мети важко оцінити результат діяльності.

Подумайте! Які завдання стоять перед вами на сьогоднішньому уроці?

Учні визначають самостійно мету уроку:

• вивчити правила вживання двокрапки у безсполучниковому складному реченні;

• навчитися правильно ставити двокрапку відповідно до вивчених правил, тобто формувати відповідні пунктуаційні навички;

• виробити вміння правильно інтонувати речення з неоднорідними частинами.

Учитель. А ще ми будемо розвивати вміння працювати

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні