Урок з іноземної мови. Літній відпочинок

на дошці).

1) Зверніть увагу учнів на дошку. Т: Look at the blackboard. There are some new words.

Blackboard

Receive. Answe. Visit. Bathe. Win. Make. Recite. Sing.

Receive — догадка з контексту малюнка та супроводжуючого речення (Tanya received a letter)

Answer — слово знайоме учням із фрази: "Answer the question", тому лише необхідно пояснити його вживання в новому контексті: answer smb.

Visit — здогадка із звучання

Bathe — картинка у супроводі речення (The boy is swimming in the sea)

Win — здогадка з контексту (Win a football match)

Make — здогадка з контексту картинки та речення (The children are making a fire)

Recite — можна використати переклад

Sing — картинка або переклад

Зверніть увагу на неправильні дієслова та їх форми минулого часу.

2) Запропонуйте пограти в гру "Bingo".

T: Read the words after me. Write any four words from the list. Now I'll read the words in a random order. Cross the word when you hear it. The first person to cross all the words should cry: "Bingo". Для гри доцільно дописати декілька слів, щоб їх кількість була не менше ніж 15, наприклад, дієслова go, come, get up, help, work, read, answer, learn, wash, watch, dress, speak, tell, have.

4. Читання тексту впр. 5 (стор

6).

1) Pre-reading activities. Передтекстове завдання.

Проведіть бесіду за картинками на стор. 7 і нижченаведеними запитаннями.

Now open your books on page 7 and look at the pictures.

What are the girls doing?

Who are they writing the letters to?

What do you think about their age?

What are they?

2) While-reading activities. Завдання під час читання тексту.

Т: Now let's read the text.

а) Опрацювання граматичних явищ. Робота в парах. Запропонуйте учням пере­глянути текст, виписати всі дієслова-присудки, визначити їх час і форму інфініти­ва.

Т: Work in pairs. Look through the text and write out all the verbs-predicates. What tense are they in? Give the infinitive form of these verbs.

б) Запропонуйте виконати нижченаведену вправу, над якою учні працюють спочатку в парах, а потім відповідають на запитання уголос.

Т: Take the cards. There are some statements on them. Say if they are right or wrong. Explain why.  

3) Post-reading activities. Післятекстові завдання

а) Проведіть бесіду за нижченаведеними запитаннями: Т: Do you have pen-friends? Where does your pen-friend live? Do you often write letters to your pen-friend? Do you often receive his/her letters?

б) Дайте завдання придумати заголовок до тексту. Т: Think of the title for the text.

Key:

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні