Урок іноземної мови в середній загальноосвітній школі

style="font-size: назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовності вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів; встановити зв'язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки; назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефектив­ність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання; оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

-   назвати прийоми активізації роботи всіх учнів; визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам; встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

-   визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

оцінити мовленнєву поведінку вчителя. В. Завершення уроку:

оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість проведеним уроком і мотивуючий потенціал; визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

-   оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

III. Результативність уроку.

1.   Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2.   Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV. Рекомендації щодо удосконалення уроку.

Залежно від результатів уроків сформулюйте конкретні поради щодо: поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ; удосконалення організаційних форм уроку;

раціональність використання допоміжних засобів навчання: поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.

РОЗДІЛ 3. Практична частина.

Підсумуємо викладене про структуру уроку іноземної мови у таблиці: 

Структура уроку іноземної мови 

Таблиця 1

Частини уроку

Компоненти уроку

Постійні

компоненти

Змінні

компоненти

І

Початок уроку

Організаційний момент

Мовленнєва/фонетична зарядка

 

+

+

 

ІІ

Основна частина уроку

Подача нового матеріалу

Тренування в мовленні

Практика в мовленні

Систематизація вивченого

Контроль навичок та вмінь:

- поточний

- тематичний, підсумковий

 

+

+

+

+

 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні