Урок іноземної мови в середній загальноосвітній школі

style="font-size: +

ІІІ

Заключна частина уроку

Повідомлення домашнього завдання

Підбиття підсумків уроку

 

+

+

 

 

  Отже структура уроку відбиває закономірності процесу навчання, його логіку.

У 9-му класі учні знайомляться з однією з країн, мову якої вони вивчають, — Великобританією. У підручнику мається багато країнознавчих текстів, але вчитель намагається ще більше розширити знання учнів про країну досліджуваної мови. Для цього використовуються діафільми, кінофрагменти й інші додаткові джерела інформації, у підборі яких можуть брати участь й учні.

Коли школярі уже володіють у достатньому ступені необхідним країнознавчим матеріалом, учитель складає план рольової гри на тему «Подорож». Перед учнями ставиться задача мобілізувати наявний у них запас знань і умінь для участі в груповому спілкуванні. Вони повинні уміти вступити в бесіду, підтримати її, розвити якісь думки, деталізувати їх, висловити свою думку, поцікавитися думкою інших.

Нестандартні форми проведення уроків привертають увагу учнів, підвищують їхній інтерес до предмета і, як наслідок, сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

Одержавши інформацію про тему уроку, учні з захопленням почали готуватися до нього, працюючи в групах. Їм було запропоновано продумати екскурсійні маршрути по Лондону, що включили б не тільки огляд визначних пам'яток, але і відвідування театру, кафе, магазин тощо. При підготовці до уроку учні підібрали листівки, ксерокопії з визначними пам'ятками Лондона, малювали самі й оформили стенд "Welcome to London", відібрали необхідні реквізити для відвідування екскурсійного бюро, кафе, магазина электро- і фототоварів і театру.

Teacher (T): Good morning, my friends! Your homework for today's lesson was to work in groups and to make a project, "Welcome to London". I hope you were friend­ly and helpful while you were working on this project. And I hope the results will be excellent. You should be very attentive to­day and at the end of the lesson you will have to fill in the blanks in the "London

Sightseeing" quiz.

A group of Russian tourists (RT) is in London for the first time. They want to see the most famous sights of London. This gen­tleman is a group leader (GL). And that one is a correspondent (C). He always asks many questions. And these ladies and gen­tlemen are guides (G) from the London Tourist Information Office. This gentleman is a director (D) of the office. And I am a Russian tourist too. And now you should present your project. I think we'll start with a visit to the London Tourist Information Office. Let's begin.

GL: Good morning!

D: Good morning! Can I help you?

GL: I am the leader of a group of Rus­sian tourists. We are in London for the first time and we'd like to see famous London sights. What could you suggest?

D: I can suggest a double-decker bus tour about London and a boat tour along the Thames from Tower Bridge to the Houses of

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні