Урок іноземної мови в середній загальноосвітній школі

щодо способів його виконання та оформлення. В окремих випадках доцільно переві­рити, як учні зрозуміли завдання і чи зробили відповідні записи в щоденниках.

В даній структурі уроку не всі компоненти постійні. Не на кожному уроці має місце подача нового матеріалу, систематизація вивченого тощо. Певне співвідношення компонентів уроку, їх послідовність та взаємозв'язок залежать від типу уроку.

Отже структура уроку відбиває закономірності процесу наймання, мого логіку.

Компоненти уроку слід відрізняти від мого етапів. Так, подача матеріалу, тренування та практика в мовленні можуть бути також етапами уроку, проте поточний контроль навичок та вмінь учнів не може бути виділений в окремим етап.

Порядок слідування компонентів не с незмінним: він залежний, від мети уроку, його зв'язку з попереднім та наступним уроками, характеру матеріалу.

2. 2. Дидактико-методичні моделі уроків англійської мови.

1. З урахуванням комунікативної спрямованості процесу навчання доцільно розрізняти два типи уроків іноземної мови: чисто мовні уроки (ЧМУ) і комбіновані мовні уроки (КМУ).

2. ЧМУ цілком присвячуються мовному тренуванню в практиці і складають основу системи уроків.

3. КМУ містять, крім вправ мовного характеру, також фрагменти введення, пояснення і закріплення мовного матеріалу.

4. Обидва типи уроків підрозділяються на види в залежності від своєї спрямованості: ЧМУ - на розвиток того або іншого виду мовної діяльності, КМУ - на оволодіння тим або іншому матеріалові.

5. При плануванні, організації і проведенні уроку важливо правильно визначити його мету, послідовність і зміст етапів

6. Серед етапів уроку маються постійні і перемінні:

а) постійні етапи:

початок уроку, що сприяє психологічному настроюванню на сприйняття іншомовно-мовного матеріалу;

мовна частина, що відводиться для іншомовно-мовного тренування і практики, що складає основу кожного уроку;

кінець уроку, що присвячується підведенню підсумків і поясненню домашнього (лабораторного) завдання;

б) перемінні етапи:

фрагменти введення;

пояснення;

закріплення язикового матеріалу.

7. Кожному видові уроку відповідає своя узагальнена дидактико-методична модель. При моделюванні уроку важливо враховувати:

-мовну домінанту (усне мовлення, читання, лист, фонетика, лексика, граматика, орфографія, каліграфія, правила читання);

- дидактичну домінанту (введення, пояснення, закріплення, мовне тренування і практика);

- методичну домінанту (метод, методичний прийом);

- структурну домінанту (склад і послідовність етапів).

8. Усього в результаті дидактико-методичного моделювання виявлено 28 видів уроку.

КМУ:  

1. Пояснення фонетичного матеріалу імитативним  методом і розвиток усного мовлення П-Ф-І-УМ.

2. Пояснення фонетичного матеріалу аналітико-імитативним методом і розвиток усного мовлення П-Ф-АІ-УМ.

3. Введення і закріплення лексики в мовних зразках ВЗ-Л-МЗ.

4. Пояснення лексики і навчання усного мовлення П-Л-УМ.

5. Пояснення лексики і навчання читанню П-Л-НЧ.

6. Активізація лексики в усному мовленні А-Л-УМ.

7. Введення  і  закріплення  граматики  в  мовних  зразках УЗ-Г-МЗ.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні