Урок іноземної мови в середній загальноосвітній школі

мови.

Схема загального аналізу уроку 

I.    Цілеспрямованість уроку.  

1.    Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2.    Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3.    Встановити відповідність поставлених цілей типу уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.

II.   Структура та зміст уроку.  

1.    Зафіксувати етапи уроку в їх послідовності.

2.    Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку.

3.    Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.

4.    Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доцільність та ефективність.

5.    Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

III. Активність учнів на уроці.  

1.    Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2.    Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV. Мовленнєва поведінка вчителя.  

1.    Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адапто­ваність до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2

  Визначити ступінь володіння виразами класного вжитку.

3.    Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

3.  Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

4.  Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V. Результативність уроку.

1.    Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2.  Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3.    Оцінити об'єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.

Схема поглибленого аналізу уроку

I.  Цілеспрямованість уроку.

1.    Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню цілі уроку.

2. Встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання.

II. Структура та зміст уроку.

1.    Назвати етапи уроку.

2.   Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3.  Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А. Початок уроку:

визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів: сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв'язок з цільовою установкою уроку: встановити відповідність використаних прийомів поставленим цілям: оцінити ефективність використаних засобів навчання; охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні