Урок з іноземної мови. Літній відпочинок

Урок з іноземної мови.

Підтема: Літній відпочинок.  

Мета: Ознайомити учнів з новими словами та словосполученнями з теми уроку.  Практикувати їх у вживанні нової лексики.

Удосконалювати вміння читати вголос текст, що містить новий мовний матеріал.

Повторити минулий неозначений час. Вчити застосовувати логічні операції (порівняння окремих відрізків навчального матеріалу та елементи аналізу тексту).

Виховувати доброзичливе ставлення одне до одного.

Обладнання: Підручник, малюнки для повторення граматичного матеріалу 

ХІД УРОКУ

І. ВВЕДЕННЯ В УРОК

Introductory Talk

1. Вводна бесіда за темою уроку.

1) Запропонуйте учням розглянути картинки, на яких зображені люди, зайняті певними справами.

Т: Look at these pictures on the blackboard. What are the people doing?

2) Запитайте, які види діяльності людей подобаються учням і чому, а які не  подобаються. Чому?

T Which of these activities do you like to do in summer? Why? Which activitil don't you like to do? Why? 

Aim

2. Повідомлення теми та завдань уроку.

Т: There are so many things we don't like but have to do in our everyday life. So now let's speak about the things we usually do on working days. You'll

• learn the new words;

• read the text;

• revise the Past Indefinite Tense.

II

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check up

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірте правильність виконання впр. 7 (стор. 5). Опитайте фронтально. Під час відповіді товариша решта учнів уважно слідкують за відповіддю і по її закінченні задають додаткові запитання.

Т: Now tell your classmates about your working day. All the rest listen to your friends and ask questions at the end of their stories.

2) Перевірте застосування граматичного та лексичного матеріалу попередньо­го уроку. Використайте нижчеприведену вправу.

Key:

a) get up; b) begins; c) take a shower; d) do; e) have; f) put on; g) take; h) leave

Grammar Review

2. Повторення граматичного матеріалу (минулий неозначений час).

1) Зверніть увагу учнів на картинки на дошці і речення під ними. Т: Look at these pictures on the blackboard and listen to me (read the pairs! sentences below the pictures). Compare the pairs of sentences, explain the differeni What tense is used in the first case and in the second one? Why do you think s How is the Past Indefinite Tense formed?

2) Запропонуйте учням відкрити книжки (стор. 5). T: Open the books on page 5. Let's do exercise 3 on page 5.

Presenting New Vocabulary

3. Введення та опрацювання нових слів (написані

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні