Усне ділове мовлення

листом).

Телефоном не користуватися для вирішення складних і відповідальних питань. Така заочна розмова може зашкодити справі.  

4.      Жанри публічних виступів

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ? це один з видів усного ділового спілкування. Залежно від змісту, призначення, способу проголошення та обставин виділяють такі основні жанри публічних виступів:

1)     громадсько-політичні промови(лекції на громадсько-політичні теми, виступи на мітингах, на виборах, звітні доповіді, політичні погляди);

2)     академічні промови(наукові доповіді, навчальні лекції, наукові дискусії);

3)     промови з нагоди урочистих зустрічей(ювілейні промови, вітання, тости).

Кожен з перелічених видів має відповідне призначення, тобто переслідує певну мету ? проінформувати, переконати чи створити настрій у відповідної аудиторії.

Інформативними бувають найчастіше доповіді, лекції. Будуються вони за схемою: що, для чого, як, у який спосіб. У вступі викладається проблема, окремі її складові; виклад розвивається від простого до складного. Закінчення містить як теоретичні висновки, так і практичні пропозиції.

Мітингова промова звичайно має гостре політичне спрямування; вона злободенна, стосується суспільно значимої, хвилюючої проблеми.

Найчастіше на мітингах виступає не один, а кілька ораторів ? кожен із короткою промовою. Вона, як правило, гаряча, заклична; оратор звертається насамперед до почуттів своїх слухачів.

Ділова промова вирізняється більшою стриманістю в проявах емоцій, орієнтацію на логічний, а не на емоційний її вплив, аргументованістю

Звітна доповідь ? це особливо важливий і відповідальний публічний виступ, адже доповідач зобов'язаний правдиво, об'єктивно висвітлити факти й переконати слухачів у необхідності певних висновків і пропозицій.

Звітна доповідь не лише обговорюється, а й схвалюється зібранням. Після обговорення такої доповіді приймається рішення ? програма майбутніх дій.

Лекція є формою пропаганди наукових знань. У ній, як правило, йде мова про вже вирішені наукові проблеми, до того ж більш загальні. Усі види лекцій об'єднує те, що вони несуть слухачам певну суму знань і є процесом спілкування між промовцем і слухачем.

Наукова дискусія ? це обговорення будь-якого спірного наукового питання.

Наукові дискусії мають свою специфіку. Дуже важливо формулювати свої думки однозначними й точними словами; терміни й абстрактні слова, важливі для дискусії, слід витлумачити попередньо.

Ювілейна промова зазвичай присвячується якійсь даті(ювілеєві установи чи окремої особи). Цей тип промови характеризується святковістю, урочистістю, позаяк це своєрідний підсумок періоду діяльності.

Для того, щоб навчитися добре, змістовно говорити, необхідно постійно збагачувати свої знання і досвід, удосконалювати освіту, інакше кажучи, всебічно розвивати свою особистість. Успіхів у ділових стосунках з людьми можна досягти лише за умови постійного вдосконалення власної особистості.

Висновок

Отже, мова ? це універсальний засіб навчання і виховання людини; енциклопедія людського досвіду; першооснова нагромадження культурних цінностей, засіб вираження змісту культури, спосіб введення окремої людини в процес суспільного культурного розвитку; один з компонентів духовної культури суспільства; засіб координації усіх виробничих процесів; функціонуюча система, нерозривно пов'язана з усіма галузями суспільного життя. Мовлення ? це спосіб існування і вияву мови, мовний процес у багатьох видах і формах, мовчазна

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні