ВИЩА СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

План

ВИЩА І СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. . 3

Вища освіта в Україні 3

Проблеми формування навчального закладу. 7


ВИЩА І СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

З метою тіснішого зв’язку з середньою освітою Міністерство народної освіти та Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти були злиті в одне — Міністерство освіти України, яке з 1999 p. носить назву Міністерство освіти і науки України. Базовою формою навчання стала стаціонарна форма. Скасовано вечірню і значно скорочено заочну форми навчання. Здійснюється реорганізація вищої і середньої спеціальної освіти з тим, щоб наблизити її до нинішніх вимог Української держави, а також умов перебудови соціально-економічного життя. Поступово відбувається перехід на триступеневу підготовку: бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними створено навчальні заклади, що базуються на інших формах власності. Вищі навчальні заклади стають автономними у своїй діяльності. Державні вузи практикують платну форму навчання.

До досягнень у перебудові галузі освіти варто зарахувати відновлення діяльності Києво-Могилянської та Острозької академій, відкриття в Києві Національної академії управління, Академії фінансистів у Донецьку, Дипломатичної академії в Києві, Міжрегіональної Академії управління персоналом, низки нових університетів. В Україні здійснено велику роботу з акредитації вузів, переходу їх на українську мову викладання.

 Вища освіта в Україні

      Освіта в Україні привабливо як для початкуючих студентів, так і для молодих вчених. Його відмінна риса - гармонійне поєднання старих університетських традицій і сучасних досягнень науки. У "студентському містечку України" налічується більше 300 внз. Разом із старими університетами, що відрізняються широким вибором класичних предметів, в Україні з'являється все| більше і більше нових внз, що роблять ставку на міждисциплінарне навчання і тісний зв'язок між теорією і практикою.

      Головний принцип вищої освіти в Україні- "академічна свобода", тому в німецький університет може поступити кожен за умови виконання вимог допуску до навчання у внз. Відповідно до принципу "академічної свободи" навчання є безкоштовним. Плату стягують лише нечисленні приватні університети

Інший важливий принцип німецьких внз - зв'язок учбового процесу і наукових досліджень. У університетах працює багато відомих учених. У лабораторіях при університетах часто здійснюються відкриття світового рівня.

      У українських внз дають не лише теоретичну освіту, але і досвід практичної роботи за професією. З фундаментальними дослідженнями тут є сусідами прикладні науки. Існує і багато прикладів вдалої співпраці університетів з міжнародними концернами і іноземними дослідницькими інститутами. Усе це підвищує конкурентоспроможність і кар'єрні шанси випускників німецьких внз. Сьогодні в Україні налічується більше 300 вищих учбових закладів, в яких навчається зверху 1млн|. 800 тис. студентів. Усі українські внз можна розділити на декілька типів:

      Університети. Засновані в 14-15 віках, університети мали три напрями: філософський, медичний і теологічний. Сучасний український  університет це науковий і учбовий центр з дуже широким спектром факультетів і спеціальностей.

    Технічні університети. Ці університети фокусують увагу своїх студентів на певних напрямах: технічних, природно-научних, економічних спеціальностях. Правда відмінність між технічними університетами і просто університетами дуже умовно, оскільки, як правило, і в технічних університетах є відділення гуманітарних і прикладних наук.

      Інститути. Інститути виникли на базі інженерних шкіл, і готують фахівців більш ніж 100 напрямів: програмістів, інженерів, економістів та ін. Відмінність від університетів полягає в тому, що основна увага приділяються практичним програмам.

Крім того існує спеціальні вищі учбові заклади: педагогічні, теологічні, музичні, адміністративні, спеціальні вищі учбові заклади мистецтва. Спеціальні (професійні) внз мають

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні