ВИЩА СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

величезне значення в підготовці фахівців. Вони випускають більше 70% німецьких інженерів, до половини фахівців в області інформатики, у сфері організації виробництва. Внз відрізняються укороченим циклом навчання, включають теоретичну підготовку протягом трьох років і рік практичної роботи. Навчання максимально наближене до практики, усі викладачі обов'язково мають професійний досвід і тісні зв'язки з промисловими фірмами. Завдяки прискореному курсу навчання і меншими порівняно з університетами витратами на навчання спеціальні внз заслуговують на значну увагу з точки зору можливості запозичення позитивного досвіду.

      Навчання у внз триває 4 року. Виключення складає медичне, триваліше, і вища педагогічна (3 року) освіта. Після навчання передбачається стажування (18 місяців), а після неї - складання іспитів і отримання дипломів. Більше половини студентів вчиться у внз з гуманітарним профілем.

      В Україні існує одна вчена міра - доктор наук, яка привласнюється після захисту і повної публікації дисертації в учбовому закладі.

Наукова діяльність внз будується на концепції вищої освіти В. процесі навчання поєднання учбової і наукової роботи. Внз займають центральне місце в науково-дослідному секторі.

Слід підкреслити, що наукові організації Україні працюють в тісній співпраці, відсутній розрив між і невнз, у тому числі промисловою, наукою внз. Такий підхід дозволяє виключити дублювання досліджень, при цьому полегшуючи передачу технології не лише з однієї наукової установи в інше, але і, що найбільш важливо, з наукових установ, у тому числі внз, в промислові фірми, полегшуючи і прискорюючи тим самим процес впровадження винаходів і реалізації наукового потенціалу країни

Важливо, що практикуються не лише стажування працівників фірм у внз, але і робота студентів і молодих учених у фірмах. Особливо це характерно для спеціальних (професійних) внз, де навіть викладачі зобов'язані періодично самі проходити практику на фірмі.

      При внз створюються демонстраційні і консультаційні центри для ознайомлення представників фірм з досягненнями науки в ключових областях. Значний інтерес до розробок внз проявляють представники не лише дрібного бізнесу, але і великих компаній. Однією з важливих проблем німецьких внз є їх перевантаженість: кількість студентів перевищує число фінансованих учбових місць. Незважаючи на демографічний спад, з 1975 р. контингенти студентів неухильно ростуть, що викликано бажанням все| більшого числа молоді здобути якісну освіту. Система вищої освіти в основному розвивалася за рахунок створення так званих спеціальних вищих шкіл, прирівняних до університетів в тому сенсі, що вони мали право на привласнення вченої міри (їм були наділені тільки університети). В процесі реформи вищої освіти передбачається, що в нових землях України правом створення вчених рад і привласнення мір також користуватимуться виключно університети.

      Спеціальні вищі школи не є аналогами спеціальних (професійних) внз. Їх планується інтегрувати як відповідні факультети до складу університетів, а спеціальні професійні внз засновувати або з професійних училищ (найкращих з них), підвищуючи таким чином їх статус, або з вищих технічних шкіл.

У системі вищої освіти України не існує рівнів навчання як поняття "класів". Майже для усіх курсів навчання рекомендовані учбові плани і вимагається складання проміжних іспитів, проте по багатьох дисциплінах студенти самі роблять вибір відносно предметів, що вивчаються, і розкладу занять, тобто самостійно складають програму на кожен семестр.

      Навчальний рік починається 1 вересня з двох семестрів. У кінці кожного з них учень збирає спеціальні сертифікати тих спецкурсів і лекцій, які він прослухав і, у тому

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні