Варіанти цінової політики

Варіанти цінової політики

Після встановлення діапазону цін, у межах якого може бути визначена зразкова «ходова» ціна на пропонований товар, компанія опиняється перед вибором, який залежить від обраної цінової політики. Можна підвищити ціни й у такий спосіб «зняти пінки, вершки тощо», якщо локальна мета складається в обмеженні обсягів продажів. Чи, навпаки, понизити продажні ціни, для того щоб вийти на ринок, збільшити наявну власну ринкову частку, якщо ціль складається в розгортанні роздрібного товарообігу.

Але, як показують результати аналізу цінової політики багатьох українських компаній, такий вибір здійснюється не на основі достовірної інформації і раціонального мислення, а являє собою комбінацію здогаду і поспішних довільних суджень, що рідко піддаються надійній верифікації.

Так, більшість малих підприємств завищує ціни на свої товари, що, звичайно ж, можна пояснити як високою відсотковою ставкою за кредит і складністю його одержання, динамічними орендними платежами, так і прагненням отримати великі прибут­ки без істотного збільшення обсягів товарного виробництва. Подібний варіант цінової політики певною мірою виправдується сформованою надзвичайною економічною ситуацією; проте він веде до скорочення самого виробництва, а в окремих випадках і зовсім до припинення бізнесу у сфері товарного виробництва.

Варіант цінової політики, пов’язаний із заниженням продажних цін, також має в собі відому небезпеку різкого падіння фінансових показників (штучний прибуток, рентабельність продажів, оборотність коштів і ін. ) і неадекватної реакції ринку на спроби різного роду товарної інтервенції. Під загрозою може виявитися і валовий прибуток (маса прибутку), тому що збереження його вихідного рівня вимагає збільшення фізичного обсягу товарообігу і, відповідно, розширення масштабів виробництва товарів і послуг, для чого не завжди в господарюючого суб’єкта є необхідні резерви й можливості.

Проілюструємо дані міркування розрахунковими прикладами без зазначення конкретного підприємства.

Нехай взуттєва фірма реалізувала в грудні минулого року через власну роздрібну торговельну мережу чоловіче взуття за ціною (р0) у 160 грн за пару

Витрати на виробництво та обіг цього товару (з0 + g0) становлять 130 грн за пару. Відповідно, штучний прибуток (π0) становитиме: р0 – (з0+ g0) = 160 – 130 = 30 грн.

Один із показників базової рентабельності з продажів (R0) може бути оцінений як відношення штучного прибутку до продажної ціни, виражене у відсотках:

Якщо обсяги продажів Q0 100 тис. пар взуття, за минулий місяць валовий прибуток за даною товарною позицією може становити

П0 = π0 ? Q0 = 30 грн ? 100 тис. пар = 3 млн грн.          (5. 8)

Якщо фірма за будь-яких ринкових обставин вирішила знизити на найближчий місяць продажні ціни на 5 %, але при цьому зберегти масу прибутку на рівні минулого місяця (П1 = П0), то фірма повинна збільшити фізичний обсяг продажів Q1 відповідно до такого розрахунку. Пропонована ціна з 5 %-ю знижкою становитиме за пару взуття

р1 = 0,95 р0 = 0,95 ? 160 грн = 152 грн.       (5. 9)

Штучний прибуток (за од. ) при цьому знизиться і дорівнюватиме:

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні