Вермикультивування - новий прогресивний напрямок сільськогосподарської науки

                                            План

  1. Вермикультивування - новий прогресивний напрямок сільськогосподарської науки
  2. Що таке вермикомпост (біогумус)?
  3. Інші позитивні сторони застосування вермикомпосту
  4. Світова практика використання вермикомпосту
  5. Ефективне застосування біопрепаратів при вирощуванні овочевих культур
  6. Бактеріальні препарати і біогумат та їхні властивості
  7. Способи застосування бактеріальних препаратів і регулятора росту біогумату на овочевих культурах
  8. Ефективність використання бактеріальних препаратів і регулятора росту біогумату при вирощуванні овочевих культур
  9. Застосування бактеріальних препаратів і регулятора росту біогумату на помідорах

Вермикультивування - новий прогресивний напрямок сільськогосподарської науки

Не дивлячись на важливість ролі дощових черв'яків у забезпеченні родючості грунту, до 60 - х років нашого століття проблема штучного їх розведення, отримання біогумусу та використання біомаси не ставилась перед сільськогосподарською практикою. Поява вказаного напрямку викликана несприятливими змінами в навколишньому середовищі, що пов'язані з інтенсифікацією виробництва в сільському господарстві та промисловості. Зокрема, при створенні великих промислових центрів по виробництву м'яса виникла проблема утилізації відходів діяльності тварин, які є джерелом забруднення навколишнього середовища. Також міста, які збільшуються великими темпами та дають значну масу відходів, що складаються більшою мірою з органічних речовин та так званого каналізаційного мулу, джерелом якого є міські стічні води. Навколо лісопереробних комплексів накопичується багато дрібних відходів деревини, що також мають негативний влив на природні біопроцеси, які відбуваються у ґрунтовому покриві цієї місцевості. Існують й інші виробництва, що являються місцями виникнення органічних відходів, за наявності яких погіршується якість ґрунту. З огляду на ці факти досить гостро постає проблема переробки органічних відходів з подальшим ефективним використанням.

 

Що таке вермикомпост (біогумус)?

Як правило для отримання вермикомпосту використовують наступі види черв'яків - Eisenia foetida (червоний каліфорнійський черв'як) або Lumbricus rubellus (червоний перегнійний черв'як). Черв'яки цих видів мешкають у старих скупченнях перегною або компосту. Їхньою особливою прикметою є чіткі червоні смужки, хоча їх легко сплутати з звичайними городніми або польовими черв'яками (Allolobophora caliginosa та їх різновидами)

Останнього можна знайти біля скупчення компосту, але найчастіше він живиться звичайним ґрунтом. На одному гектарі може бути до 1 250 000 земляних черв'яків, які можуть переробляти до 5 та більше тон ґрунту на рік. Проходячи через шлунок черв'яка пороблені органічні відходи перетворюються на копроліти - органічний матеріал, багатий на поживні речовини, необхідні для підвищення родючості ґрунту.

Вермикомпост містить не лише копроліти черв'яків, але й матеріали підстилки, яка використовувалась для вермикультивування, а також органічні рештки на різних стадіях розкладу. Він також містить черв'яків на різних стадіях розвитку та цілий комплекс мікроорганізмів, які приймають активну участь у процесі компостування органіки. Копроліти черв'яка містять у 5 - 11 разів більше азоту, фосфору та калію ніж оточуючий грунт. Виділення з кишкового тракту черв'яків, поряд з ґрунтом, який пройшов через них, роблять поживні речовини більш сконцентрованими та доступним для споживання рослинами, а також містять поживні мікроелементи, які досить складно створити звичайним способом. Іншими словами черв'яки розкладають складні органічні сполуки на більш прості, доступні рослинам. Вміст поживних речовин у вермикомпості значно більший ніж у традиційних компостах.

 Інші позитивні сторони застосування вермикомпосту

Варто зауважити, що під час процесу перетравлення органічної речовини в організмі черв'яків формуються гумусні речовини,

1 2 3 4 5 6