ВІЛ СНІД в Україні - немедичний погляд на проблему

ВІЛ/СНІД в Україні: немедичний погляд на проблему

 Однією з найгостріших проблем сучасності, що переросла своє суто медичне та суто національне значення і набула ознак глобальності, є проблема поширення ВІЛ/СНІДу.

За два десятки років "хвороба ХХІ сторіччя" еволюціонувала як в географічному, соціо-економічному, так і в гуманітарно-політичному плані. Вона набула інтернаціонального і загальнолюдського характеру, загрожуючи перетворитися на головну загрозу антропогенній безпеці ХХІ ст. як для стабільних суспільств, так і для країн, що розвиваються.

 За двадцять років з того моменту, як було зафіксовано перший у світі смертельний випадок від СНІДу, померло майже 25 мільйонів людей. За даними ООН, лише в Африці кількість ВІЛ-інфікованих останніми роками зросла у 10 разів і нині становить 4 млн.

За офіційними даними, кількість ВІЛ-інфікованих у пострадянських країнах та у Східній Європі досягла майже 1 млн. осіб. Але чимало експертів вважають, що цей показник занижено у кілька разів. Найскладніша ситуація у регіоні склалася в Росії, Україні, Білорусі, Молдові та Казахстані. Якщо до 1987 року в Україні не було взагалі зареєстровано ВІЛ-інфікованих, то сьогодні за рівнем поширення ВІЛ/СНІДу в Європі Україна, на жаль, займає перше місце

За останніх п'ять років кількість випадків ВІЛ-інфікованих в Україні зросла у 20 разів і нині становить майже 400 000. Серед дорослого населення України рівень розповсюдження ВІЛ становить майже 1 відсоток, що дозволяє говорити про передепідемічний стан захворюваності.

 Характерною рисою нинішнього етапу поширення інфекції є те, що раніше її розповсюдження обмежувалося переважно традиційними "групами ризику", але сьогодні поширення набувають випадки появи нових груп - діти ВІЛ-інфікованих, члени їхніх родин та жертви порушення норм безпеки в окремих медичних закладах. Формуються численні "групи ризику вторинного порядку", виникнення яких має цілком соціальну природу.

 Профілактика і контроль "нових груп ризику" ускладнюється багатьма такими чинниками: латентність процесу поширення інфекції серед соціальних верств, що не належать до традиційно уразливих; ускладненість процедури моніторингу та неможливість контролю за соціальною мобільністю "груп ризику"; низький рівень суспільної культури співіснування із хворими на СНІД; "тінізація" хвороби та соціальна "герметизація" людей, що від неї страждають; недостатня ефективність роботи з ВІЛ-інфікованими, з категоріями, що мають риси схильності до захворюваності, та близьким соціальним оточенням ВІЛ-інфікованих.

 Зростання нелегальної міграції, розповсюдження наркотиків та розвиток транснаціонального секс-бізнесу в поєднанні з політичними обставинами (серед яких те, що багатьом країнам з низьким рівнем економічної спроможності та високим рівнем захворюваності на СНІД доведеться стати сусідами Європейського Союзу) створюють синергетичний ефект для глобального загострення проблеми СНІДу та подальшої "європеїзації інфекції".

 На жаль, усвідомлення цієї проблеми ще не має загальноєвропейського політичного характеру та не привертає належної уваги громадськості. Адже проблема ВІЛ/СНІДу стає за своєю актуальністю не менш значущою, ніж проблеми екологічної та техногенної безпеки. Серед головних наслідків "європеїзації СНІДу" вже найближчим десятиріччям можуть постати такі кризові явища, як поглиблення тенденції до погіршення загального генофонду та рівня продуктивності європейських націй; прогресуюче збільшення обсягу необхідних соціальних витрат, пов'язаних із протидією загрозі епідемії на тлі загальної тенденції "постаріння Європи"; поява нових форм соціально-політичної нетолерантності до соціально вразливих верств населення (передовсім до ВІЛ-інфікованих).

 Все це може призвести до появи вкрай негативних та раніше не відомих суспільно-політичних явищ.

 Для запобігання реалізації негативних соціально-демографічних та соціально-політичних сценаріїв щодо глобального поширення СНІДу потрібно застосовувати сучасні підходи комплексного та колективного антикризового гуманітарного менеджменту. Особливий акцент

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні