Видатні діячі братських шкіл

ПЛАН

Вступ. 3

Стефан Зизаній. 4

Іван Вишенський. 5

Памво Беринда. 7

Кирило Транквіліон-Ставровецький. 9

Лаврентій Зизаній. 10

Біографія. 11

Науковий доробок. 12

Мелетій Смотрицький. 13

Біографія. 13

Висновки. 15

Література. 16


Вступ

 У 16 – 17 сторіччі на Україні почався бурхливий розвиток педагогічних наук. Було створено багато освітніх застав: типографії, школи та інше.

Цікавим явищем в історії вітчизняної освіти, того часу, була діяльність братських шкіл (80 роки 16 сторіччя), які організовували і утримували церковні братства (громадсько-політичні організації православних громадян) з метою зміцнення православ’я. Високий рівень освіти забезпечували вчителі, які згодом стали відомими не лише в Україні, а й за її межами. Це – Стефан Зізаній, Кирило Ставровецький – Транквіліон, Павмо Беринда.

Також важливим кроком для розвитку освіти було створення Києво – Могилянсткої академії, яка була створена у 1632 року на Подолі внаслідок змеття Київської Братської та Лаврської шкіл, зібрала найбільшу кількість освітченних, найкращих на той час діячів науки та культури: це Петро Могила (опікун академії), Іннокентій Гізель, Іоаникій Галятовський, Єпіфаій Славинецький, Симеон Полоцький та інші.

Усі вони зробили певний внесок у розвиток педагогічної думки, розглядали загальні питання виховання і навчання молоді, розробляли методичні рекомендації. Одні з них присвячували окремі праці проблемам освіти, створювали підручники ат навчальні посібники, інші – порушували освітні питання в полемічних працях, виступах, промовах.

 


Стефан Зизаній

Стефан Зизаній (Тустановський) - український і білоруський культурно-освітній діяч, письменник-полеміст, проповідник, педагог, учений. Син Хоми Куколя з Рогатина (куколь - український відповідник грецькому зизанію), рідний брат Лаврентія Зизанія. . З 1586 г. почав духовно - учбову діяльність у Львові деякий час був ії ректором

. У 1586 — 1593 рр. викладав у Львівській братській школі, а потім за діяльність проти духовних и світських феодалів, католицтва та уніатів жорстоко переслідувався властями. В 1593 г. як активний борець проти уніатів Зизаній на прохання віленських братчиків переїхав до Вільно. Там розгорнув активну діяльність проти введення унії православної церкви з католицькою. Жорстоко переслідувався духовними і світськими властями. У 1595 р. , коли зрадники-єпископи вже дали згоду на унію і змовлялися з Ватіканом щодо її якнайшвидшого оформлення, Стефан Зизаній надрукував у Вільно «Катехізис» — антикатолицький полемічний трактат. Книжку цю, видану двома мовами — тогочасною книжною «руською» та польською, досі не знайдено. У 1595 р. проуніатськи настроєний митрополит Михайло Рогоза (1589 — 1599) видав проти нього грамоту і відлучив від церкви. За видання його книги "Книжица на римский костел". Зизаній протестував і був закинутий за грати, втік із в’язниці.

Православний собор 1596 г. виправдав Зизанія та осудив відступника митрополита Михайла. Після смерті останнього Зизаній знову працює у школі Вільно. Його вчені видання: "Изложение веры", "Казанье святого Кирилла об антихристе и знаках его, с расширением науки против ересей розных" (видано у Вільно на белоруськой та польськой мовами), невидане "Защита православия от папизма"

В 1596 р. король Сигізмунд III розіслав проти нього «баніцію» — оголосив державним злочинцем і наказав ув'язнити. Ховаючись від переслідування, Стефан Зизаній у 1599 р. прийняв постриг у віденському Святотроїцькому монастирі. Але стіни монастиря його не врятували, і він був змушений тікати. У 1600 р. на шляху до Волощини, куди Стефан Зизаній ішов на прощу, його в подорожній сутичці вбили воїни волоського господаря Михая Хороброго.

 

Іван Вишенський

Вершиною української полемічної літератури кінця XVI

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні