Види переказу на уроках читання в початкових класах. Творча робота на основі тексту

Види  переказу на уроках читання в початкових класах. Творча робота на основі тексту

 

Уміння переказувати прочитане – одна з важливих характеристик читацьких умінь молодшого школяра. Ця поширена форма навчання сприяє розвитку мовлення учнів, вмінню стежити за послідовністю та логікою викладу, добирати слова, фрази, будувати речення, є засобом збагачення пам’яті, розвитку мислення учнів. Успішний переказ свідчить про засвоєння усіх термінів і понять у тексті, осмислення прочитаного, розвиток умінь висловлювати своє ставлення до нього.  

Ефективною підготовкою до переказу прочитаного є ознайомлення з текстом твору, поділ його на частини й визначення головної думки кожної з них, складання плану.

На уроці читання використовують різноманітні види переказу: дослівний, близький до тексту, стислий (або короткий), творчий. Найповнішому проникненню  в зміст художнього твору сприяє вибірковий переказ. Він за деталізацією змісту може бути дослідним або коротким, за наближенням до мови автора – дослівним, близьким до тексту, вільним (своїми словами), за наявністю змін і доповнень – творчим (розповідь від особи персонажа, словесне малювання тощо), за особливостями структури й типу тексту, що будується, – розповіддю (окрема сцена, епізод, лінія дії), описом (картини природи, місце дії, зовнішність персонажа ), міркуванням (характеристика дійової особи)

Використання різних видів переказу як прийомів аналізу літературного  твору дозволяє виявити характерні особливості ідейно-образного змісту тексту через сюжет, композицію, художній образ, мову і стиль письменника.

На підготовчому етапі (аналітичний тип читання в темпі 20-40 слів за хвилину з усвідомленням фактичного змісту тексту) створюється основа для початку роботи над переказом за допомогою логіко-стилістичних вправ на рівні окремих слів і речень.

Дібрані ігри, класифікаційні вправи, завдання логічного плану формують в учнів уміння вибирати предмети  за класифікаційними ознаками й узагальнювати їх в одну видову групу, знаходити потрібний уривок або додавати частину, якої не вистачає в тексті, визначати тему фрагменту із зазначеним початком, складати переказ уривка з опорою на деформований текст тощо.

На початковому етапі (синтетичний тип читання в темпі  60-80 слів за хвилину із сприйняттям змісту тексту) діти оволодівають вибірковим переказом однієї частини з подальшим її зачитуванням. При цьому школярі звільняються від поки ще складної для них  операції – поєднання декількох частин у зв’язну розповідь – і поступово привчаються орієнтуватися в книжковому тексті. Визначення теми уривка відбувається за конкретними запитаннями учителя, за вказівкою на потрібну частину тексту або абзац, за готовим заголовком, заздалегідь даним або складеним колективно планом, за ілюстрацією, за змістом прислів’я. Під час відтворення тексту діти вчаться планувати зміст, усвідомлено абстрагуватися від непотрібної додаткової інформації, використовувати авторські мовні засоби.

На основному етапі (автоматичний тип читання в темпі 90-120 слів за хвилину з поглибленим сприйманням змісту) молодші школярі переходять від навчальних колективних переказів до вільного переказу відібраного літературного твору на уроках класного й позакласного читання, а також безпосередньо у спілкуванні з батьками, друзями, однокласниками. Усвідомлюють роль та вчаться використовувати три види вибіркового переказу: розповідь (щоб розповісти про якийсь епізод, дію); опис (допомагає “побачити” героя твору, картину природи, місце, де відбуваються події); міркування

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні