Види бібліографознавчих досліджень та їх методика

Зміст

Вступ

1. Види бібліографознавчих досліджень та їх методика.

2. Бібліографічне дослідження та опис електронних ресурсів.

Висновки.

Список використаної літератури.  


Вступ

Сучасний науковий підхід до вивчення бібліографічної діяльності передбачає знайомство з основами бібліографознавства.

Бібліографознавство — це наука про бібліографію, або, інакше кажучи, науково-дослідна діяльність, яка досліджує методи, процеси, результати, умови ефективності бібліографічної діяльності. Бібліографознавство визначають також як наукову дисципліну, що вивчає теорію, історію, методологію, технологію, методику та організацію бібліографії.

Складовими бібліографознавства є теорія, історія, методика та організація бібліографії. Вони можуть розглядатися як окремі розділи бібліографічної науки, так і в різних.

Бібліографічні методи пізнання наукового об’єкта є важливими в історичних дослідженнях, адже вони – це необхідна складова наукового інструментарію вивчення питання, що розглядається вченим. Зазначені методи є також складовою бібліографознавства як спеціальної історичної дисципліни. Аналіз надбань та внеску в цю галузь знання відомих учених, розвиток бібліографічної евристики як підгрунтя для будь-якого наукового дослідження, на нашу думку, заслуговує на окремий розгляд

За останні роки у професійному бібліографічному середовищі в основному вже склалося концептуальне бачення змісту та шляхів створення НБ, окреслено корпус бібліографічних видань, напрацьовано основний методичний інструментарій, визначені її технологічні аспекти, а також узгоджено координаційні засади співпраці бібліотек у цій галузі. Все це надає процесу створення НБ України доволі прогнозованого й системного характеру. Виконанню цього важливого завдання сприяє інтенсивний інформаційний розвиток суспільства, що дає змогу застосовувати сучасні комп’ютерні технології для прискорення пошуку та обміну інформацією, її використання за допомогою локальних мереж, Інтернету.


1. Види бібліографознавчих досліджень та їх методика

Методологія бібліографознавства вивчає методи пізнання об'єкта бібліографознавства та принципи, способи і форми будування бібліографознавства. Але бібліографічна практична діяльність також має риси пізнавальної діяльності. Тому вчення про методи і принципи практичної бібліографічної діяльності також у свій час одержало назву "методологія", а саме — "методологія бібліографії".

Необхідність визначення "бібліографічного методу" виникає в тому разі, коли практичну бібліографічну діяльність розглядають як різновид науково-пізнавальної діяльності.

Будь-яка пізнавальна діяльність застосовує певний метод пізнання об'єктивної (незалежної від цієї діяльності) реальності. "Бібліографічний метод" можна визначити як систему принципів бібліографії та спосіб практичної бібліографічної діяльності як пізнання, оцінки і перетворення документального матеріалу на бібліографічний твір (або бібліографічну інформацію).

Бібліографічний метод, як спосіб перетворення документального матеріалу на бібліографічну інформацію (БІ), охоплює операції, відомі в сучасному бібліографознавстві як методи бібліографування. Вони розглядалися в даному курсі в темі 4 "Бібліографування як процес виробництва БІ: його методи".

Узагальнювальне поняття "бібліографічний метод" об'єднує в собі конкретні прийоми (способи, операції) вивчення системи документальних комунікацій (головним чином, документів та споживачів інформації) з метою її відображення у бібліографічній інформації, які застосовують у практичній бібліографічній діяльності.

Бібліографічний метод дає можливість так званого "згортання інформації": на підставі бібліографічного вивчення інформації, яка існує у вигляді документів (книг), створюють нову, вторинну

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні