Види і форми застосування тестів

Види та форми застосування тестів

Тест (англ. test — проба, екзамен, випробування) — спеціально розроблені завдання і проблемні ситуації, використання яких у результаті кількісної та якісної оцінки може стати показником розвитку певних психологічних якостей, властивостей особистості.

Сучасна психодіагностика використовує такі основні види тестів:

— тести інтелекту (задачі на логічні відношення, узагальнення, кмітливість);

— тести досягнень (йдеться про виявлення ступеня конкретних знань);

— особистісні тести (з метою вивчення характеристик особистості, її психологічних якостей);

— проективні тести (використовують у процесі дослідження властивостей і характеристик, в існуванні яких людина цілком не впевнена, не усвідомлює або не хоче визнавати у себе, наприклад, негативні риси, мотиви);

— тести креативності (за їх допомогою досліджують розвиток творчих здібностей).

За формою тестові методи поділяють на вербальні, невербальні та змішані, Ефективність їх залежить від правильності використання тестів, дотримання умов психологічного тестування: правильно застосований тест дає змогу зібрати за короткий термін багато цінного матеріалу для якісного психологічного аналізу, що підвищує продуктивність дослідницької роботи.

По суті задача психологічних тестів - виміряти відмінності між індивідами або між реакціями одного індивіда в різних умовах. До сьогоднішнього дня визначення інтелектуальної неповноцінності залишається важливою областю вживання певних видів психологічних тестів. Клінічне використання таких тестів включає обстеження правопорушників, осіб з емоційними і іншими типами відхилень в поведінці, Серйозним імпульсом до розвитку тестів сталі проблеми типу тих, що виникають при навчанні. Нині школи - один з основних споживачів тестів. Відбір і розподіл персоналу на промислових підприємствах - ще одне, достатньо обширний додаток психологічного тестування. Подібним же чином, психологічне тестування застосовується при відборі і розподілі військовослужбовців. Використовування тестів, таке незначне в першій світовій війні, під час другої світової війни незвичайно зростає, розширяються межі вживання, варіативність психологічних тестів

Використовування тестів при консультуванні поступово розширилося від вузькоспрямованих порад щодо учбових і професійних планів, до розгляду всіх аспектів життя людини. Емоційні стани і дієві міжособові відносини все більше і більше стають об'єктом консультування. Зростає так само використання тестів як засіб самопізнання і розвитку особистості. В останньому випадку показники тестів стають засобом полегшуючим індивіду ухвалення рішення.

З сказаного ясно, що психологічні тести нині застосовуються при рішення широкого круга практичних проблем, тому і існують дві категорії тестів; професійні і любительські. Термін «тест» означає метод діагностики, що використовує стандартизовану систему питань і задач, що мають певну шкалу значень.

Під стандартизованістю таких методів є те, що вони завжди і скрізь повинні застосуються однаковим чином, починаючи від ситуації і інструкції, одержуваної випробовуваним, кінчаючи способами обчислення і інтерпретації одержуваних показників.

Застосовуються тести для еталонного вимірювання і індивідуальних відмінностей між людьми. Тест створений для вимірювань однієї властивості психіки, називається гомогенним, а тест, створений для вимірювання сукупності різних проявів психіки, зв'язаних загальними рисами або властивостями - гетерогенним. Як перший, так і другий тести можна зустріти і у відкритих (любительських) і в закритих (професійних) методиках.

Любительські тести створюються для масової аудиторії, широко публікуються.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні