Види й організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі

Види й організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі

Підприємства оптової торгівлі є найважливішою організаційною ланкою інфраструктури товарного ринку, на них припадає найвагоміша частка його товарообороту.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про підприємства в Україні» підприємство — це самостійний статутний суб’єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство оптової торгівлі є організаційно-адміністратив­ною одиницею, яка об’єднує колектив працівників і має свої органи управління. Характерною рисою підприємства є його економічна діяльність та єдність, спільність результатів праці, матеріальних ресурсів та фінансових коштів, єдність обліку та звітності.

Разом із тим підприємства оптової торгівлі є суб’єктами дуже динамічного сектору економіки, в якому відбуваються процеси концент­рації та спеціалізації у відповідь на загострення конкуренції на товар­ному ринку й зростання вимог покупців до рівня обслуговування.

Це зумовлює багатоманіття підприємств оптової торгівлі. Опто­ві підприємства відрізняються одне від одного за масштабами діяльності, обсягом виконуваних функцій та рівнем обслуговування, відношенням до права власності на товар, товарною спеціалізацією тощо. Вітчизняних оптовиків доцільно класифікувати за ознаками, представленими в табл. 1.

Оптові підприємства різних масштабів і зон діяльності станов­лять єдину систему оптової торгівлі на двох функціональних рів­нях — загальнодержавному (міжрегіональному) і регіональному

На загальнодержавному рівні формуються засади оптового процесу. Оптові підприємства міжрегіонального рівня є опорою всієї оптової торгівлі і забезпечують її стратегічну стабільність. Вони реалізують товари споживачам (покупцям) по всій території держави. Головне завдання цих підприємств — створити необхідну систему каналів переміщення товарів для обслуговування вітчизняних і зарубіжних товаровиробників і постачальників товарів.

Таблиця 1

Класифікація оптових торговельних підприємств

Класифікаційна ознака

Вид

Організаційно-правова форма

Функціональна характеристика

1. Масштаб та зона діяльності

Загально-державні

Акціонерні товариства

Найбільші підприємства, які здійснюють оптову закупівлю та продаж товарів по всій країні. Голов­не завдання — створити необхідну систему каналів товароруху для обслуговування вітчизняних і зарубіжних товаровиробників та постачальників

Регіональні

Закриті акціонерні товариства, відкриті акціонерні товариства, змішаної форми власності

Незалежні комерційні підприємства, які зазвичай завершують процес оптової реалізації. Здійснюють закупівлю товарів, розподіляють великі партії на малі, зберігають товарні запаси, доводять товари до покупців у зоні свого розміщення, надають їм різноманітні послуги. Головне завдання — забезпечення товарами регіональних товарних ринків.

Адміністративно-територіальних одиниць

Усі форми власності та гос­подарювання: від акціонер­них товариств до приватних

Здійснюють оптові закупівлі та продаж товарів, виконують як повний, так і обмежений цикл обслуговування, завершують процес оптової реалізації

2. Обсяг викону­ваних функцій

Оптово-торговель­ні підприємства із повним циклом об­слуговування

Оптові фірми, які дістають право власності на товар, мають високомеханізоване складське господарство. Створені як акціонерні товариства різ­них видів власності та господарювання

Здійснюють

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні