Види образотворчої діяльності у дошкільному закладі, та їх роль у навчанні і вихованні дітей

ЗНАЧЕННЯ ЗАНЯТЬ З МАЛЮВАННЯ, ЛІПЛЕННЯ, АПЛІКАЦІЇ І КОНСТРУЮВАННЯ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

 

 Заняття з малювання, ліплення, конструювання і аплікації мають значення для всебічного розвитку дітей, для їх розумового, морального, естетичного і фізичного виховання.

 Через образотворчу діяльність діти активно передають враження, які вони дістали в процесі навчання і виховання. Щодо цього образотворча діяльність близька до гри і розповідей дітей. Одні сторони навколишнього життя, діти краще передають у творчих іграх, інші - в розповідях і, нарешті,- в малюнку, ліпленні, аплікації і конструюванні.

 Якщо в іграх і розповідях діти, насамперед, передають дії, події, що відбуваються в часі, то в образотворчій діяльності - зображають предмети і живі істоти, розміщуючи їх у просторі (на аркуші паперу, на столі) у певних відношеннях один до одного.

 Форму предмета, його будову і відносну величину діти можуть передати лінією і кольором в малюнку і аплікації, в об'ємному вигляді через ліплення.

 Діти можуть займатися малюванням, ліпленням, аплікацією лише при умові розвитку спостережливості, мислення, пам'яті і уяви, розвитку естетичного почуття і загострення відчуттів.

 Потрібний також розвиток рухів у дітей, оволодіння певним рівнем диференційованих рухів.

Розумовий розвиток

 Щоб намалюв'ати, виліпити якийсь предмет, треба спочатку добре з ним ознайомитися, помітити і запам'ятати його форму, величину, колір, просторове розміщення частин.

 Найкраще діти ознайомлюються з предметами, граючись з ними, так чи інакше використовуючи їх у своїй діяльності.

 Діти мають справу з різноманітними матеріалами: фарбами,

глиною, папером і т. п. Вони знайомляться з різними властивостями матеріалів: в'язкістю і пластичністю глини, пружністю паперу.

 Таким чином, у процесі самої діяльності при зображенні уточню-ються уявлення дітей про властивості і якості предметів. У цьому беруть участь зір, дотик, рухи рук

 Оволодіти вмінням зображати неможливо без розвитку цілеспря-мованого зоровогосприймання - cпостереження.

 Дуже велике значення для ознайомлення з навколишнім світом, для розумового розвитку має правильне називання дітьми форм, кольорів, ліній, положення у просторі і т. д. Пізнання предметів та їх властивостей, яке набувається дійовим шляхом, закріплюється в свідомості.

 Отже, ці види діяльності вимагають розвитку зорової і зорово-моторної пам'яті, утворення виразних зорових уявлень. Такі уявлення дають поживу для уяви. Багато про що діти дізнаються з розповідей, з художньої літератури і сприймання — сприймання того, що аналізуючого сприймання, повинні чітко уявити собі те, що вони чули, через образи літератури. Нерідко діти й самі придумують теми й сюжети для малювання, ліплення, використовуючи запас уявлень, який у них є.

Естетичний розвиток.

 Малювання, ліплення, аплікація сприяють розвиткові естетичного виділенні в предметі того, що становить його красу, є характерним для його зовнішнього вигляду.

Сприймання набуває характеру естетичного тоді, коли виникають естетичні почуття — хвилювання, радість, задоволення від сприймання прекрасного, виразного.

 При спостереженні предметів і явищ навколишнього життя у дітей дошкільного віку легко виникає хвилювання, яке в зачатковому вигляді включає й естетичне почуття. Дітей хвилює яскравий колір, блискуча поверхня, ритмічна повторюваність елементів, симетрія і розміщення частин. Але ці відчуття і почуття спочатку невиразні, нестійкі і неглибокі.

 Чим більш усвідомлено починає дитина сприймати навколишній світ, тим глибші, стійкіші і змістовніші стають її естетичні почуття. Поступово діти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні