Види соціальних послуг та форми їх надання

Зміст

Вступ

1. Види соціальних послуг.

2. Форми надання соціальних послуг.  

3. Стаціонарне соціальне обслуговування.

3. 1. Будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці.

3. 2. Дитячий будинок-інтернат.

3. 3. Психоневрологічний інтернат.

3

4. Спеціальний будинок-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів.

Висновки

Список використаних джерел 


Вступ

Останнім часом спостерігається зростання кількості осіб, що потребують соціального захисту. Відповідно зростає потреба у збільшенні  кількості соціальних послуг та їх видів. Багато з них надаються недержавними організаціями та закладами, є унікальні та інноваційні. Виникає необхідність упорядкування соціальних послуг, узагальнення кращого досвіду їх надання та створення системи соціальних послуг, що задовольнятиме потреби населення.

За останні 10 років прийнято понад 20 законів, якими встановлено державні гарантії щодо надання соціальної допомоги різним категоріям населення. Однак за цей час не було створено належної нормативно-правової бази для забезпечення гарантування та регулювання певного рівня якості соціальних послуг.

З прийняттям Закону України “Про соціальні послуги” розпочато активну роботу в напрямі регулювання надання соціальних послуг державними соціальними службами та організаціями.

У квітні 2007 року була прийнята Концепція реформування системи соціальних послуг в Україні. Концепція передбачає застосування гнучких бюджетних процедур, упровадження ринкових механізмів, демонополізацію соціальних послуг та розширення кола постачальників послуг, децентралізацію управління й підвищення ролі місцевого самоврядування у розв’язанні соціальних питань.

   Згідно з Концепцією політика держави має бути спрямована на зміцнення комунального та громадського сектора надавачів соціальних послуг, розвиток і пріоритетну підтримку невеликих соціальних агенцій у громаді. Впровадження ринкових відносин у сферу соціального захисту в поєднанні з децентралізацією надасть можливість залучати місцеві НДО, фінансуючи їх із регіональних та місцевих бюджетів.   

1. Види соціальних послуг.

  Соціальні послуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» можуть надаватися такі види соціальних послуг:

- соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів тощо;

- психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

- соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні