Відмінність між сільським та міським туризмом

Відмінність між "сільським" та "міським" туризмом

Сучасна наукова література подає широкий класифікаційний спектр різних видів туризму: активний і пасивний, історичний, культурно-етнічний, пізнавальний, екологічний, розважальний, релаксаційний, бізнесовий, конгресний, релігійний, екстремальний тощо.

Поняття "сільський туризм" не може чітко відокремлюватися від низки інших видів рекреаційного туризму через такі специфічні характеристики цього виду відпочинку, як інтенсивність використання ресурсів, тип поселення та тип організації сервісу, набір складових рекреаційного продукту, інші фактори. Погодьмося, багато видів відпочинку можуть розвиватися як у міській, так і у сільській території (скажімо, кінний туризм, пляжна рекреація, гастрономічний туризм тощо).

З іншого боку, туристи в один і той же день можуть бути залучені як до "сільських", так і до "міських" видів діяльності. При комбінуванні різних туристично-відпочинкових занять межа "сільський/міський" туризм розмивається, і для самих споживачів рекреаційних послуг стає несуттєвою.

"Сільські" види відпочинку можна охарактеризувати такими термінами: розслаблення, пасивність, ностальгія, традиційність, низька технологічність. До них відносять пішохідні і велопрогулянки, пікніки, збиральництво, рибальство, огляд визначних пам'яток, відвідування історичних і культурних місць та фестивалів, кінний спорт, участь у традиційних ремеслах і обрядах, задоволення гастрономічних потреб.

Натомість види "міського" відпочинку можна охарактеризувати як активні, конкурентоспроможні, престижні, високотехнологічні, сучасні, індивідуальні та швидкісні [64]. До них належать: вивчення міста, шопінг, дансінг, відвідування спортивних змагань чи розважальних шоу, участь в азартних іграх, відвідування музеїв, зоопарків тощо.

Крім того, певні види відпочинку відносять як до "сільського", так і до "міського" туризму і розрізняють лише за урботериторіальною ознакою, тобто конкретним місцем надання послуг (наприклад, плавання, велопрогулянки, відвідування культурних фестивалів, відпочинок на пляжі).

Перелік основних відмінностей між "міським" та "сільським" туризмом подано у табл. 1. 2.

Основною організаційною відмінністю сільського туризму є те, що туристичні послуги відвідувачам надають особи різних професій (сільськогосподарські робітники, працівники сфери побутового обслуговування, вчителі тощо), які постійно проживають у сільський місцевості. Обслуговуючий персонал інших видів рекреаційного туризму (інструктори, агенти з туризму, покоївки, офіціанти, екскурсоводи тощо) є представниками туристичного сектора господарства і володіють спеціально набутим фахом та кваліфікаційним рівнем.

Сільський зелений туризм тяжіє до форм пасивного (а не активного) відпочинку, за ступенем своєї організованості він є самодіяльним (а не плановим), за метою — скоріше соціальним, а не суто комерційним.

Таблиця 1

2. Відмінності між "міським" і "сільським" туризмом [73]:

Міський туризм

Сільський туризм

1. Мало відкритого простору

1. Багато відкритого простору

2. Поселення понад 10 000 осіб

2. Поселення до 10 000 осіб

3. Рідше впливають сезонні природні фактори

3. Частіше впливають сезонні природні фактори

4. Забудоване середовище

4. "Природне" середовище

5. Різні види діяльності у закритих приміщеннях

5. Багато видів діяльності на чистому повітрі

6. Добре розвинута інфраструктура

6. Слабо розвинута інфраструктура

8. Великі розміри туристично-рекреаціиних споруд

8. Малі розміри туристично-рекреаціиних споруд

9. Турорганізатори —національні фірми

9. Турорганізатори —місцеві підприємницькі структури

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні