Види та структура масових комунікацій

План

Вступ

Види масової комунікації

Структура та  функції масової комунікації

Висновок

Список використаної літератури 


Вступ

Сучасний світ складний, різноманітний, динамічний, пронизаний протиборчими тенденціями. Він суперечливий, але взаємозалежний, багато в чому цілісний. Розвиток суспільних відносин супроводжується поглибленням відносин спілкування і розгалуженням зв’язків людини з людиною, народу з народом, суспільства із суспільством, тобто розвитком процесів соціальної комунікації. Науково-технічна революція, виникнення і розширення впливу загальнодемократичних рухів, інтенсифікація міжнародного співробітництва й інші важливі фактори підвищують значення масово-комунікативних процесів.

Масова комунікація – процес поширення інформації за допомогою технічних засобів (преса, радіо, телебачення) на кількісно великі, розпорошені аудиторії.

Розглядаючи комунікацію як явище, ми можемо виділити такі складники комунікації: суб’єкт комунікації, предмет комунікації, комунікативні засоби, комунікативний процес тощо.

 Комунікація є явище системне, структурне, соціальне, історичне, психологічне й т. д.

Масова комунікація як суспільно-культурна діяльність включає дії мовців (комунікантів), а також дії мас (комунікатів). Очевидним є те, що контакт між комунікаторами опосередкований засобами масової комунікації, які функціонують у системі масової комунікації для забезпечення впливу комунікантів на комунікатів.

 Масова комунікація – це не лише спілкування з масами, це скоріше процес масифікації (чи демасифікації) людей, тобто створення чи руйнування мас.

Основна, стратегічна функція масової комунікації – формування масової психології, формування маси як суб’єкта соціальної дії

 

Види масової комунікації

Відомі два типи засобів комунікації:

1.  природно виниклий (мова, міміка, жести)

2.  штучно створений (технічний)

Останній розподіляється на:

а) традиційний (преса, друкарство, писемність)

б) типово сучасний (радіо, телебачення, кінематограф).

У ході аналізу історичних етапів розвитку системи засобів масової комунікації особлива увага приділяється розгляду двох взаємовиключних точок зору. Відповідно до першої - виникнення системи засобів масової комунікації зв’язується з появою типово сучасних засобів, появою радіо, кінематографа і телебачення.

Відповідно до другої - передумови появи процесу масової комунікації і його засобів, що забезпечують цей процес, розглядаються в зв’язку з процесом становлення і розвитку культури людського суспільства. Еволюція засобів масової комунікації, якщо її розглядати крізь призму розвитку людської культури, показує, як поступово збільшувалася швидкість обміну інформацією, для того, щоб зберегти шлях до оволодіння людиною сумою знань, добутих попередніми поколіннями людей. Засоби комунікації не тільки ведуть до стану тотального сприйняття і миттєвого усвідомлення дійсності, але і сприяють розширенню органів і почуттів людини в просторі і в часі.  [3, с.  38]

Засоби масової комунікації (кінематограф, преса, радіомовлення і телебачення) - активно беруть участь у процесі становлення суспільної думки. Роль показника сукупної ефективності діяльності засобів масової комунікації впливає на стан масової свідомості, але додання йому бажаних якостей складає лише частину цілей інформаційної діяльності, не менш важливими цілями правомірно вважаються: удосконалювання існуючої в суспільстві системи соціальних інститутів, розвиток у суспільно-необхідному напрямку всього комплексу соціальних відносин, поліпшення ланок і елементів соціальної організації.

Складність комунікативного процесу зв’язана з тим, що

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні