Виготовлення виробів литтям

1. Виготовлення виробів литтям

Литво? — технологічний процес виготовлення виливку, суть якого в заповненні ливарної форми розплавленим матеріалом (ливарним сплавом, пластмасою, деякими гірськими породами) і подальшій обробці отриманих після затвердіння виробів.

Відомі такі різновиди лиття:

  • в піщані форми
  • в кокіль
  • по виплавленим моделям
  • по випалюваним моделям
  • лиття під тиском
  • вакуумне лиття
  • лиття металів з використанням машин відцентрового лиття

Найбільш розповсюджений спосіб — лиття в разові земляні форми, який складається з таких технологічних операцій: виготовлення моделі відливки; формовка деталі по моделі; заливка розплавленого металу в форму; очищення лиття. Виготовлення відливок в разових земляних формах — процес тривалий і трудомісткий, а отримані відливки не відрізняються точністю форми і розмірів, мають великі припуски і грубу поверхню. Все це поставило вимогу створення спеціальних видів лиття: кокільного, відцентрового, під тиском, по моделях, що виплавляються.

Кокільне лиття — спосіб отримання відливок в постійних чавунних або сталевих формах — кокілях. Звичайно кокіль складається з двох частин, які мають з'єднину в горизонтальній або вертикальній площині. Металева форма має велику стійкість, що дозволяє за допомогою однієї форми виготовити декілька сотень відливок. Спосіб використовується для виготовлення відливок невеликої маси і простої конфігурації.

Лиття під тиском є різновидом кокільного лиття, але в цьому випадку метал у форму подається під тиском 1 — 5 МПа. Спосіб відрізняється високою точністю і застосовується для кольорового лиття.

При відцентровому литті метал розподіляється в формі під дією відцентрових сил, що виникають при швидкому обертанні форми. Спосіб дозволяє отримати тільки деталі, що мають форму тіл обертання

Заготовки складних форм і невеликих габаритів одержують литтям по моделях, що виплавляються. Модель виготовляється з легкоплавкого матеріалу (віск, стеарин, парафін), заформовується і при заливці розплавленого металу витоплюється (при цьому утворюється порожнина відповідної конфігурації). Відсутність у форми площини роз'єму дозволяє одержати відливку точної форми без зсувів, перекосів тощо

 


2. Луги

Їдкі? луги? — так називають гідроксид натрію NaOH (їдкий натр) і гідроксид калію KOH (їдке калі), через те що вони мають їдку дію на органічні речовини.

 Одержання

Гідроксид натрію у техніці добувають електролізом концентрованого водного розчину хлориду натрію. Катодом служить залізна сітка, анодом — графіт. Електроліз розчину солі складніший від електролізу розплавленої солі. В розчині, крім іонів солі, є ще іони, які утворюються внаслідок дисоціації води:

  • NaCl <=> Na+ + Cl-
  • H2O <=> H+ +OH-

Тому до катода притягаються не тільки іони натрію, а й катіони водню, а до анода — аніони хлору і аніони гідроксилу. Оскільки натрій в електрохімічному ряді напруг стоїть значно лівіше від водню, то його іони відновлюються набагато важче, ніж іони водню. Через це на катоді відновлюються лише катіони водню, а катіони натрію не відновлюються. На аноді легше окислюються іони хлору, ніж гідроксилу. Тому на аноді окислюються тільки іони хлору. Ці процеси можна зобразити такими рівняннями:

 — Катод Анод +

 Na+ OH-

2Н+ + 2е = 2Н°(Н2) 2Cl- — 2е = 2Cl°(Cl2)

Отже, на катоді виділятиметься водень, а на аноді хлор. Що ж до іонів натрію та іонів гідроксилу, то вони весь час будуть нагромаджуватись у розчині і утворювати

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні