Використання об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі

План

1. Класифікаційні ознаки ліцензій.  

2. Нормативні положення ліцензійної діяльності в Україні 

Список використаної літератури.   


1. Класифікаційні ознаки ліцензій

Ліцензія - це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі ліцензійного договору, який є угодою між ліцензіаром (продавцем ліцензії) та ліцензіатом (покупцем ліцензії).

Ліцензійний договір включає вступну частину із зазначенням сторін, що уклали договір; тлумачення використовуваних термінів; опис предмета договору (винахід, корисна модель, промисловий зразок, товарний знак, ноу-хау); наміри й відповідальності сторін; надані права, зону їх поширення й обмеження; процес передавання предмета договору; обставини й гарантії; вид, суму й валюту платежів; обмін удосконаленнями предмета договору під час дії договору; методи вирішення суперечок й захисту від претензій третіх осіб; умови надання ліцензіаром права на використання об’єкта інтелектуальної власності третім особам за згодою ліцензіара й на умовах, зумовлених переважно в основному ліцензійному договорі між ліцензіаром (так звана субліцензія); наслідки виконання договору; форс-мажорні обставини; процедуру набрання чинності договору, термін його дії й умови розірвання договору сторонами; наслідки закінчення терміну дії договору; форми сплати податків; мову договору; автентичність текстів і юридичні адреси сторін, що уклали договір.

Торгівля ліцензіями з кожним роком розвивається все активніше. Обіг ліцензійної торгівлі зростає у 2-3 рази швидше, ніж обіг зовнішньої торгівлі, а ліцензійні операції приносять до 10% усіх прибутків світової торгівлі.

Ліцензії прийнято розрізняти (рис. 7. 1. ) залежно від ряду ознак

Як випливає із рис. 7. 1, за своєю юридичною формою ліцензії можуть бути патентними й безпатентними.

Патентна ліцензія - це ліцензія на використання об’ єкта інтелектуальної власності, захищеного охоронним документом (залежно від типу патентні ліцензії поділяють на ліцензії на винаходи, на промислові зразки, на знаки для товарів і послуг тощо).

Безпатентна ліцензія - це ліцензія на використання науково- технічних рішень, що не мають правової охорони (непатентоспроможні рішення або рішення, термін правової охорони яких закінчився, ноу-хау тощо).

Невиняткова ліцензія - це право ліцензіата на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії. За ліцензіаром зберігається право використовувати предмет ліцензії, а також надавати ліцензії іншим особам.  

Рисунок 7. 1 - Класифікація ліцензій

Виняткова ліцензія - це право ліцензіата на узгоджених умовах і території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії на монопольних засадах. Ліцензіар при цьому не має права використовувати предмет ліцензії на відповідній території, а також надавати ліцензії іншим особам.

Повна ліцензія - це надання ліцензіату всіх прав на використання об’єкта інтелектуальної власності без обмеження території на весь строк його дії. Але, на відміну від передавання прав власності, якщо надають повну ліцензію, власник об’єкта залишається тим самим.

Перехресні ліцензії (крос - ліцензії) - це ліцензії, які отримані в результаті обміну між ліцензіаром та ліцензіатом, у випадках, якщо власники різних патентів не можуть здійснювати виробничу або комерційну діяльність не порушуючи прав один одного.

Супровідна ліцензія -

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні