Вікові особливості дихання і органів травлення

План

1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi органiв дихання.  

2. Травлення. Органи травлення.  


1. Анатомо-фiзiологiчнi особливостi органiв дихання

Дихальний апарат  об’єднує органи організму людини, в яких циркулює вдихуване (збагачене киснем) та видихуване (насичене вуглекислим газом) повiтря. Цей необхідний для життєдіяльності процес і складає поняття дихання. До дихального апарату належить:

- порожнина носа з приносовими пазухами,

- носова частина глотки,

- гортань,

- трахея,

- бронхи,

- легенi.

Порожнина носа - початкова частина дихального апарату. Вдихуване повітря яке потрапляє через нiздрi в порожнину носа, пiдiгрiвається, зволожується, очищається вiд пилу.  

Гортань. Повiтря з носової частини глотки переходить в ротову, а далi в гортань. Виконує такi функцiї:

1) проведення повiтря,

2) ф-цiя голосового апарату.

Гортань розмiщена в переднiй частинi шиї на рiвнi 4-6 шийних хребцiв. Скелет гортанi становлять хрящi (щитоподiбний, перстнеподiбний, надгортанник, черпакуватий, рiжкуватий, клинеподiбний).

Трахея - має форму трубки, яка не спадається i завжди зяє. Довжина її у дорослого 9-15 см, дiаметер 1,5-2,7 см. Трахея є безпосереднiм продовженням гортанi i починається на рiвнi 6-7 шийних хребцiв. У цьому мiсцi поділяється на 2 головнi бронхи: правий i лiвий. Вона розмiщена по середнiй лiнiї тiла.

Бронхи. Подiляються на правий i лiвий

Довжина правого становить 10-13 см, лiвого 40-60 мм. Правий ширший i напрям його наближений до напряму трахеiї. Тому стороннi предмети, якi потрапили в трахею, звичайно проникають у правий бронх. У вiдповiднiй легенi кожний з бронхiв розгалужується на бронхи меншого дiаметра, аж до бронхiв що називаються - бронхiолами, дiаметр яких = 1 мм. Таке розгалуження називають бронхiальним деревом.

Легенi. Права i лiва - масивнi органи, що займають бiльшу частину грудноiї порожнини, розмiщуючись у вiдповiдних її половинах по обох боках середостiння. За формою порiвнюють з конусом, верхiвка якого обернена до гори. Кожна легеня покрита - плеврою. Це тонка, блискуча слизова оболонка, що складається з двох листкiв - легеневого i пристiнкового.

Пiд середостiнням розумiють комплекс органiв, розмiщених мiж правою i лiвою середостiнною плеврою.

Механiзм дихання. При вдиху скорочуються дихальнi м’язи, пiднiмаються ребра, грудна клiтка стає ширшою i збiльшується її передньо-заднiй розмiр. Дiафрагма при цьому скорочується, i збільшується порожнина грудної клітки. Все це призводить до змiни внутрiшньогрудного тиску i повiтря йде в легенi.

   При видиху ребра i грудна клiтка опускаються донизу пiд дiею м’язів, а дiафрагма вiдтiснюється до гори. При цьому об’єм грудної порожнини змінюється, легенi скорочуються i з них виділяється повiтря.


2. Травлення. Органи травлення.

Значення процесів травлення та всмоктування поживних речовин в шлунково-кишковому тракті для життєдіяльності організму людини.  

Життя організму неможливе без поповнення його тканин енергією, будівельним матеріалом, вітамінами, мінеральними речовинами і водою. Воно здійснюється за рахунок

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні