Вікові зміни розумових здібностей особистості

План

Вікові зміни розумових здібностей особистості

Вікові особливості як компоненти здібностей

Хід вікового розвитку та становлення здібностей

 

 


Вікові зміни розумових здібностей особистості

Зрозуміло, що оцінка розумових переваг дитини передбачає врахування її віку.  Так, судження про темп розумового зростання учня можливе лише при співвіднесенні з досяганням до даного віковому періоду продвинутістю у розвитку.  При цьому не можна, наприклад, оцінити здатність до навчання молодшого школяра, учня середніх класів або старшокласника в якихось єдиних, абсолютних одиницях виміру (адже змінюється не тільки обсяг, а й зміст засвоюваного; існує своєрідність розумового розвитку на різних віках, тому важко порівняти темпи розумового розвитку учнів різного віку).

Маючи справу з дітьми, ми, природно, кожен раз стикаємося з тим, що в нормальних умовах навчання і виховання в міру того, як дитина стає старше, дуже помітно зростають його розумові сили.

Разом з тим, з точки зору вікової динаміки розвитку здібностей істотно, що перехід від одного вікового етапу до подальшого означає і перехід до якісно нових віковим особливостям, які не зводяться до розумової рівня.  Було б помилкою вважати, що з віком внутрішні умови розвитку стають у всіх відношеннях більш сприятливими.  Відомо, наприклад, що молодші школярі особливо податливі оточуючим впливам, і навряд чи можна думати, що розумова сприйнятливість їх тільки зростає у міру того? як вони стають старше. Іншими словами, у проявах інтелекту школярів в міру переходу від попередніх років навчання до подальших відбуваються зрушення, зумовлені як підйомом розумових сил, так і обмеженням або навіть втратою деяких цінних особливостей пройдених вікових періодів.

Не тільки зростаючий рівень розумового розвитку, але і самі внутрішні передумови цього розвитку на різних вікових етапах можуть мати відношення до становлення і росту здібностей.

 

Вікові особливості як компоненти здібностей

Кожен період дитинства має свої особливі, неповторні гідності, властиві лише певному етапу розвитку.  Більше того, є підстави вважати, що в окремі періоди дитинства виникають підвищені, іноді надзвичайні можливості розвитку психіки в тих чи інших напрямках, а потім такі можливості поступово або різко слабшають. Це заслуговує найпильнішої уваги. . .

Багато факторів вказують на значення «вікової чутливості» як передумови - формування здібностей і як компонента самих здібностей.  Дуже показовий, наприклад, період оволодіння дітьми промовою, коли кожного нормального дитину відрізняють особлива чуйність до мови, активність щодо мовних форм, елементи мовного творчості. . .  Разом з тим відзначається й інше: особлива прихильність до мови, виконавши свою життєву функцію, зробивши можливим швидке оволодіння формами мови і мислення, потім йде на спад.  Відомо, що якщо в силу якихось виняткових обставин знайомство з мовою саме в ці ранні роки затримується, ті розвиток мови потім вкрай важко. . . .

Так стоїть справа не тільки з мовними здібностями.  До віковим періодам дитинства приурочуються прояви і досить загальних розумових якостей: особлива допитливість; свіжість, гострота сприйняття, яскравість уяви, що виявляється, зокрема, у творчих іграх; риси ясності, конкретності мислення і т. д. Дуже значущі для розвитку розумових здібностей риси дитячої психіки як би приходять і йдуть, обумовлені певним віковим етапом.

Вкажемо на деякі риси, характерні для основних періодів шкільного дитинства, вже набагато складніші, які можуть бути віднесені до внутрішніх умов, що сприяють зростанню загальних здібностей.  Так, наймолодших школярів відрізняє особлива готовність засвоювати, довірливе підпорядкування авторитету, віра в істинність всього, чого навчають, - все це неповторні передумови навченості в молодшому шкільному віці (але ті ж властивості, якщо вони будуть властиві дитині і

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні