Випрямлячі перемінної напруги

Випрямлячі перемінної напруги

Випрямлячі використовуються в блоках харчування радіоелектронних пристроїв для перетворення перемінної напруги в постійне. Схема будь-якого випрямляча містить 3 основних елементи:

 • Силовий трансформатор – пристрій для чи зниження підвищення напруги живильної мережі і гальванічної розв'язки мережі з апаратурою.
 • Випрямний елемент (вентиль), що має однобічну провідність – для перетворення перемінної напруги в пульсуюче.
 • Фільтр – для згладжування пульсуючого напруги.

Випрямлячі можуть бути класифіковані по ряду ознак:

 • за схемою випрямлення – однополуперіодні, двухполуперіодні, бруківки, з подвоєнням (множенням) напруги, багатофазні й ін.
 • По типі випрямного елемента – лампові(кенотронні), напівпровідникові, газотроні й ін.
 • По величині випрямленої напруги – низької напруги і високого.
 • По призначенню -для харчування анодних ланцюгів, ланцюгів сіток, що екранують, ланцюгів керуючих сіток, колекторних ланцюгів транзисторів, для зарядки акумуляторів і ін.

Основні характеристики випрямлювачів:

Основними характеристиками випрямлювачів є:

 • Номінальна напруга постійного струму – середнє значення випрямленного напруги, задана технічними вимогами. Звичайно вказується напруга до фільтра U0 і напруга після фільтра (чи окремих його ланок – U. Визначається значенням напруги, необхідним для що живлятьсявипрямителем пристроїв.
 • Номінальний випрямленний струм I0 – середнє значення випрямленного струму, тобто його постійна складова, заданими технічними вимогами. Визначається результуючим струмом усіх ланцюгів що живляться випрямителем.
 • Напруга мережі Uсети – напруга мережі перемінного струму, що харчує випрямлювач. Стандартне значення цієї напруги для побутової мережі –220 вольтів з відхиленнями, що допускаються, не більш 10 %.
 • Пульсація – перемінна складова чи напруги струму на виході випрямляча
  Це якісний показник випрямляча.
 • Частота пульсацій – частота найбільше різко вираженої гармонійний складової чи напруги токи на виході випрямляча. Для самої простой-однополуперіодної схеми випрямляча частота пульсацій дорівнює частоті живильної мережі. Двухполуперіодні, мостові схеми і схеми подвоєння напруги дають пульсації, частота яких дорівнює подвоєній частоті живильної мережі. Багатофазні схеми випрямлення мають частоту пульсацій, що залежить від схеми випрямляча і числа фаз.
 • Коефіцієнт пульсацій – відношення амплітуди найбільше різко вираженої гармонійний складової чи напруги токи на виході випрямляча до середнього значення чи напруги струму. Розрізняють коефіцієнт пульсацій на вході фільтра (p0 % ) і коефіцієнт пульсацій на виході фільтра (p %). Значення коефіцієнта, що допускаються, пульсацій на виході фільтра визначаються характером навантаження.
 • Коефіцієнт фільтрації (коефіцієнт згладжування) – відношення коефіцієнта пульсацій на вході фільтра до коефіцієнта пульсацій на виході фільтра k з = p0 / p. Для багатоланкових фільтрів коефіцієнт фільтрації дорівнює добутку коефіцієнтів фільтрації окремих ланок.
 • Коливання (нестабільність) напруги на виході випрямляча -зміна напруги постійного струму щодо номінального. При відсутності стабілізаторів напруги визначаються відхиленнями напруги мережі.

Схеми випрямлювачів.

Випрямлячі, застосовувані для однофазної побутової мережі виконуються по 4 основним схемам: однополуперіодної, двухполуперіодної з нульовою крапкою(чи просто- двухполуперіодної), двухполуперіодної бруківки(чи просто –бруківки, рідше називається як “схема Греца”), і схема подвоєння(множення) напруги(схема Латура). Для багатофазних промислових мереж застосовуються два різновиди схем: Однополуперіодна багатофазна і схема Ларионова.

Найчастіше використовуються трифазні схеми випрямлювачів.

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи