Вивчення розділу речення у 3-му класі

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Значення і завдання вивчення розділу „Речення” в початкових класах  5

Розділ ІІ. Методика опрацювання речення у третьому класі 8

2.1. Вивчення типів речень за метою висловлювання й за інтонацією. Ознайомлення з окличними реченнями. 8

2.2.  Усвідомлення і засвоєння граматичної основи речення. Робота над засвоєнням понять  про головні  та другорядні члени речення. 14

2.3. Робота над засвоєнням умінь встановлювати зв’язок між словами у реченні 20

2.4. Види вправ з реченнями у третьому класі 22

Розділ ІІІ. Методика вивчення розділу „Речення” в третьому класі та її експериментальна перевірка. 28

Висновки. 33

Використана література. 35

Додатки. 37

 

Вступ

Навчання рідної мови в початковій школі спирається на такі загальнодидактичні принципи, як науковість, тлумачення мовних фактів, перспективність і наступність навчання, доступність і наочність викладу мовних явищ, усвідомленість засвоюваних учнями знань, зв'язок навчання з життям, активною мовленнєвою практикою учнів. З принципом перспективності тісно пов'язаний принцип науковості, метою якого також є подолання існуючих розбіжностей між шкільними навчальними програмами з мови і сучасною лінгвістичною наукою.

Одиницею зв'язного мовлення є речення. Саме воно, як зазначав В.Мельничайко, безпосередньо співвідноситься з процесом мислення і з процесом комунікації: одиниці інших рівнів мовної системи беруть участь у формуванні думки в її комунікативному вираженні тільки через синтаксис. Таким чином, формування поняття простого речення є дуже важливим у курсі 5вивчення української мови.

Саме поняття речення тісно пов'язане з поняттям словосполучення та синтаксичного зв'язку в реченні. Відомо, що матеріалом, з якого будується речення, є словосполучення. Тому засвоєння поняття словосполучення (без терміну) неодмінно вплине на формування в учнів уявлень про конструктивний склад речення. С. Дорошенко стверджував, що завдання початкового навчання полягає в тому, щоб навчити учнів правильно використовувати лексичне багатство мови, виробити чуття мови, яке проявляється насамперед в умінні сполучати слова, підготувати школярів до засвоєння теоретичних засобів про основні елементи синтаксу в середніх класах. Він, безсумнівно, мав рацію, оскільки недостатня увага вчителя на уроках формування знань про речення та інші синтаксичні поняття досить часто спричиняє масу грубих помилок як у письмових роботах учнів, так і в їхньому повсякденному мовленні.

Таким чином, актуальність даної проблеми полягає в тому, що між вивченням простого речення як одиниці синтаксису і розвитком зв'язного мовлення школярів існує нерозривний зв'язок, а, отже, вивчення простого речення дає можливість формувати навички й уміння правильно виражати, оформляти й висловлювати думки на початковому етапі навчання, а також формувати основу для подальшого вивчення синтаксису в середній школі.

Об'єктом дослідження є процес наступності і перспективності у формуванні поняття речення на уроках рідної мови  у 3-му класі.

Предмет дослідження - зміст і система вправ для поступального формування поняття речення в учнів початкових класів.

Мета даного дослідження полягає в розробці методики наступності й перспективності при вивченні розділу „Речення” на уроках рідної мови у 3-му класі.

Звідси визначаються такі завдання дослідження:

  • узагальнити визначення простого речення в сучасній українські мові;
  • визначити теоретико-практичні основи формування поняття речення;
  • з'ясувати етапи вивчення розділу речення в 3-му класі;
  • розробити систему вправ для забезпечення наступності і перспективності у формуванні поняття простого речення.

Використані такі методи дослідження: узагальнення досвіду вивчення розділу речення; наукове спостереження процесу формування поняття простого речення; опрацювання наукових джерел з методики навчання української мови; моделювання вправ для вивчення розділу речення з дотриманням принципу наступності і перспективності; методичний експеримент.

Ціна: 300грн.
Кількість сторінок: 45

Робота виконана за поданим вище планом, у форматі MS Word, у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення.

Замовити дану роботу Ви можете у будь-який зручний спосіб: заповнивши форму замовлення або зателефонувавши за номером 0978446922. Оформивши замовлення, ми зв'яжемося з Вами для уточнення всіх деталей та умов придбання даної роботи.

Якщо дана робота Вам не підходить, то ми можемо виконати роботу за Вашою темою під індивідуальне замовлення.


Форма замовлення

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні