Візантійський монументальний живопис та його іконографія

План

ВСТУП

РОЗВИТОК СЛОВ'ЯНСЬКОГО ЖИВОПИСУ І СПЕЦИФІКА ЦЬОГО ПРОЦЕСУ  

Проблема національної своєрідності та витоків південнослов¢янського мистецтва 

Візантійські впливи на формування південнослов’янського монументального живопису X-XII ст.

Монументальні розписи південних слов¢ян ХІІІ – середини ХV ст.

ВИСНОВКИ. .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  ВСТУП

Серед найважливіших історичних подій, що вплинули на мистецтво південнослов¢янських народів, прийняття християнства посідає чільне місце. Мистецтво Візантії являє собою унікальний і найважливіший осередок середньовічної художньої культури. За період тисячолітньої історії Візантійська імперія, переживаючи періоди піденесення і занепаду, утворила особливий світ (в який входили і південні слов¢яни), який в науковій літературі називають візантійським колом.

Для південних слов¢ян стосунки з Візантією перед усім вплинули на розвиток культури, а від так і мистецтва.

Метою даної роботи є вивчення і аналіз характеру впливів Візантійської художньої традиції на формування і подальший розвиток південнослов¢янського монументального живопису.

Для дослідження мети вирішені наступні завдання:

  1. Аналіз історико-соціальних умов виникнення і розвитку націонольно-своєрідного південнослов¢янського середньовічного мистецтва
  2. Дослідження процесу формування і зміни візантійського живописного канону та його поширення в мистецтві православного світу.
  3. Характеристика специфіки розвитку південнослов¢янського монументального живопису, з попереднім дослідженням витоків самобутності середньовічного мистецтва південих слов¢ян.  

Хронологічні межі дослідження – Х-середина ХV ст.

В географічні межі дослідження включені середньовічні Болгарія, Сербія і Македонія.

       Об¢єктом дослідження даної роботи є формування та еволюція, закономірності розвитку південнослов¢янського монументального живопису.

Предметом дослідження є стилістика і сюжетика монументального живопису південних слов¢ян.

Наукова новизна роботи. Запропонована нова інтерпретація проблеми “південнослов¢янське мистецтво в сфері візантійського впливу” дозволяє по-новому осмислити навіть ті теми, що здавались достатньо дослідженими, визначити деякі можливі варіанти вивчення як нових, так і традиційних мистецтвознавчих проблем.

Практична цінність отриманих результатів. Дана робота може бути складовою відповідних навчальних курсів, допомогти дослідникам, які займаються аналогічними проблемами, бути частиною  розробки великих наукових проблем.

Методологічною основою роботи є історико-мистецтвознавчий підхід до інтерпретації предмета дослідження.

Актуальність проблематики. В безперервності культурного процесу кожна ланка має важливе значення для майбутнього. Сьогодні в період демократизації суспільства, національного відродження слов¢янських народів, особлива увага приділяється спорідненості культури слов¢ян, збереженню мистецтва і самобутніх традицій. Стилістичні і сюжетні особливості Болгарського, Сербського і Македонсьного живопису і характерні для загальнослов¢янського мистецтва, зокрема живопису Київської Русі, звідки бере початок національна українська школа монументального живопису.

Стан вивченості досліджуваної проблеми.

Наука про середньовічне мистецтво склалася в другій половині ХІХ століття, основним її методом було іконографічне дослідження пам¢ятників. В цій області такими вченими як Буслаєв Ф

І. , Кондаков Н. П. , Філімонов Г. Д. , Покровський Н. В. , Рєдін Е. К. , Айналов Д. В. були створені фундаментальні дослідження по іконографії біблійних і євангельських сюжетів, святих і мучеників. Проте відсутність достовірних зображень неприхованих під шарами пізніших записів, часто призводило до хибних висновків дослідників.

В 10-20 рр. ХХ ст. з¢явились нові відкриття творів монументального живопису Візантії і православних країн, наслідком яких були нові дослідження і наукові праці.

В середині ХХ ст. видані капітальні дослідження візантійського живопису А. Н. Грабара і В. Н. Лазарєва. (Грабар А. Н. “Византийская живопись” (1953), Лазарев В. Н. “История византийской живописи” (1947-48) ) Значне місце в даних працях приділено монументальному живопису Болгарії, Сербії

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні