Визначення загального і окремого предметів судово-психологічної експертизи

Визначення загального і окремого предметів судово-психологічної експертизи.

  Судово-психологічна експертиза – це експертне дослідження, предметом якого є факти, що належать до психічної діяльності людини і мають значення для органів правосуддя.

  Предметом експертизи може бути будь-яке питання, на яке психологія в змозі дати відповідь, якщо суд визнав, що це питання має безпосередній причинний зв'язок з основними обставинами, що підлягають доказуванню.

  Розрізняють загальний і окремий предмет судово-психологічної експертизи.  

  Окремими предметами судово-психологічної експертизи можуть бути:

1. наявність або відсутність в обвинувачених у момент скоєння злочину афекту;

2. принципова здатність свідків, підозрюваних і потерпілих (особ­ливо дітей) правильно сприймати важливі для кримінальної справи обставини;

3. здатність свідків, підозрюваних і потерпілих давати правильні свідчення про суттєві для справи обставини;

4. здатність неповнолітніх обвинувачених, які страждають розу­мовою відсталістю не з причини психічних захворювань, усві­домлювати в повному обсязі значення своїх дій;

5. можливість виникнення різних психічних переживань, які перешкоджають нормальному виконанню професійних функ­цій (наприклад, на залізничному транспорті, в авіації, в діяль­ності оператора автоматизованих систем управління на ви­робництві і т. п. ).

  Окремо слід наголосити: в процесі судово-психологічної експер­тизи встановлюється не достовірність свідчень обвинувачених, свід­ків і потерпілих (це не входить у компетенцію судово-психологічної експертизи, а є предметом вивчення справи слідчим і судом), а з'ясо­вуються можливості допитуваної особи, в силу її індивідуально-психологічних особливостей сприймати факти і явища, зберігати їх у своїй пам'яті та відтворювати на допиті.

  Таким чином, судово-психологічна експертиза у змозі дати харак­теристику особистості і тих її ознак, які можуть бути елементами складу злочину — сильного душевного хвилювання обвинуваченого, що виникло раптово, безпорадного стану потерпілого, сильного страху свідка, депресії потерпілого і т. д. Вона сприяє розкриттю і розслідуванню злочинів, а також організації процесу перевиховання засудженого в умовах виправно-трудової установи.

   Тобто загальний предмет психологічної експертизи трансформується в окремий, що конкретизується у визначеній експертній задачі. Специфіку предмета судово-психологічної експертизи складають фактичні дані про результати впливу на психічне відображення навколишньої дійсності, регуляцію своєї поведінки підекспертним непатологічних психічних факторів: вікового, ситуаційного, емоційного, особистісного. Водночас судово-психологічна експертиза  може діагностувати, оцінювати вплив деяких психопатологічних причин (патопсихологія). На думку Романова В. В

, «предметом дослідження судово-психологічної експертизи є психічні процеси, стани, властивості психіки здорових людей, які беруть участь у кримінальному процесі, особливості їхньої психічної діяльності, тимчасові (не хворобливі) зміни свідомості під впливом різних фактів, експертна оцінка яких має значення для встановлення об’єктивної істини в справі. Тобто предметом експертизи є індивідуально-своєрідні риси психологічного відображення учасниками процесу різних явищ навколишньої дійсності, що мають значення для правильного вирішення кримінальних справ» .

  Так, у кримінальній справі щодо Т. , обвинуваченого у чиненні вбивства була призначена судово-психологічна експертизаз метою визначення, чи перебував обвинувачуваний у момент вчинення злочину в стані фізіологічного афекту. З матеріалів кримінальної справи було відомо, що 7 січня 1998 р. близько 4 год. 30 хв. біля ресторану «Ювілейний» у м. Харкові під час сварки, яка виникла на грунті особистих неприязних стосунків, що згодом переросла в бійку між Т. і П. , з одного боку, і Б. , В. – з іншого, Т. , важаючи Л. одним із нападників на нього і на його брата (П. ), завдав останньому удару в груди кухонним ножем, що був у нього, від якого Л. через незначний проміжок часу помер.

  Т. народився 11 червня 1974 р. першим із двох дітей у родині (має молодшого брата П. , 1979 року

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні