Внутрігосподарські підрозділи та управління ними

ПЛАН

1. Внутрігосподарські підрозділи та їх відносини з органом управління підприємством  

1. 1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством.  

1. 2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів.  

1. 3. Зміст внутрігосподарського договору.  

2. Організація стимулювання у внутрігосподарських підрозділах  

2. 1. Засади організації стимулювання центрів відповідальності 

2. 2. Стимулювання за розрахунковими цінами та розцінками від валового доходу  

2. 3. Функціонування варіанта матеріального стимулювання за комплексними розцінками  

2. 4

Аналіз функціонування варіантів матеріального стимулювання  


1. Внутрігосподарські підрозділи та їх відносини з органом управління підприємством

1. 1. Регламентування відносин внутрігосподарських підрозділів і органу управління підприємством

Підрозділ сільськогосподарського підприємства (далі — підрозділ) є його складовою частиною, яка одержує завдання з виробництва продукції (послуг) і результати діяльності якої обліковуються відокремлено. Діяльність, права й обов’язки кожного підрозділу регламентуються Положенням про підрозділ. Завдання останнього на господарський рік, розміри економічного стимулювання та інші умови його діяльності визначаються внутрігосподарськими договорами, які укладаються між дирекцією підприємства (менеджером) і кожним підрозділом.

Дирекція підприємства (менеджер) — це орган його управління, який створюється зборами учасників відповідно до статуту підприємства, що відображає його організаційно-правову форму. Так, у товаристві з обмеженою відповідальністю, акціонерному товаристві та приватному підприємстві це може бути дирекція, а у фермерському господарстві — менеджер. Дирекція підприємства визначає: перелік (кількість) внутрішніх структурних одиниць (підрозділів); організаційно-економічний статус підрозділів як центрів відповідальності; склад і кількість земельних угідь, основних і оборотних засобів виробництва, що передаються підрозділам для виробничого використання з метою забезпечення виконання їхніх завдань згідно з характером та обсягами виробництва; кількість і персональний склад працівників підрозділів за поданням їх керівників з подальшим належним оформленням трудових відносин на засадах найму; щорічні завдання відповідно до характеру діяльності підрозділу; оціночні показники діяльності підрозділів та системи їхньої економічної мотивації (стимулювання); форми обліку, контролю, документообіг і внутрішню звітність центрів відповідальності.

1. 2. Організаційні основи внутрігосподарських підрозділів

Структурний підрозділ створюють за рішенням дирекції підприємства для виконання статутних завдань останнього. Він діє на підставі законодавства України, Статуту підприємства та Положення про внутрігосподарські відносини.

Підрозділ є структурною виробничою одиницею підприємства і може мати штамп зі своїм найменуванням. Мета його діяльності — виробництво продукції та надання послуг згідно із завданнями дирекції, ощадливе використання виробничих ресурсів. Предмет діяльності кожного підрозділу визначається договором.

Керівник підрозділу призначається на посаду директором підприємства з наступним укладенням трудового контракту. Його діяльність регламентується відповідною посадовою інструкцією. Керівник підрозділу має такі обов’язки:

— відповідає за ефективне й раціональне використання матеріальних ресурсів та закріплених за підрозділом майна і землі, виконання встановлених завдань, ведення обліку і своєчасне подання звітності, охорону праці та техніку безпеки;

— забезпечує проведення ремонтних робіт і підтримання виробничих приміщень, техніки, обладнання в належному стані;

— вносить директору підприємства пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення працівників підрозділу, заохочення працівників та накладення на них стягнень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні