Внутрішній економічний механізм

План

1. Визначення беззбитковості обсягу операційної діяльності в натуральному  і грошовому виразі

2. Правові основи організації внутрішньо-економічних відносин підприємства

3. Нормативна база планування

1. Визначення беззбитковості обсягу операційної діяльності в натуральному  і грошовому виразі

Операційна діяльність щодо виготовлення продукції або надання послуг вважається врівноваженою, коли виручка від продажу цієї продукції (послуг), тобто дохід, дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції ще називають точкою беззбитко­вості, оскільки на графіку в точці, що відповідає його величині, перетинаються функції витрат і виручки (доходу). Зазначений обсяг виробництва — точка беззбитковості — розмежовує сфери збиткового (ділянка 1) і прибуткового (ділянка 2) виробництва, як це показано на рис. 1 і рис. 2.

Точка беззбитковості – це такий обсяг реалізації, коли доходи підприємства дорівнюють його затратам, а підприємство не має ні прибутку, ні збитків.

Синонімами поняття точки беззбитковості є точка рентабельності, мертва точка, точка критичного обсягу реалізації.

Аналіз беззбитковості використовують при:

1)     започаткуванні нового виду діяльності, наприклад, при організації нового виду виробництва;

2)     при розвитку і розширенні того, що вже існує;

3)     виготовленні нового виду продукції, наданні нового виду послуг.

Отже, цілі, для яких використовують аналіз беззбитковості, слідуючі:

1)     оцінка початкового періоду функціонування нового підприємства;

2)     оцінка прибутковості нового виду послуг або нового виду продукції;

3)     оцінка прибутковості інвестицій при нарощуванні основного капіталу

Точка беззбитковості може бути визначена трьома методами:

1)     методом рівняння;

2)     методом маржинального доходу;

3)     графічним методом.

Коефіцієнт маржинального доходу (КМД) – це співвідношення суми маржинального доходу і суми доходу від реалізації.

 Обсяг продажів, що перевищує точку беззбитковості, забезпечує прибуток. Якщо обсяг продажів нижче від точки беззбитковості, підприємство зазнає збитків.

Точка беззбитковості, отже, вказує на те, при якому обсязі виробництва дохід від реалізації покриє сумарні (валові) витрати підприємства. Точка беззбитковості залежить від трьох факторів:

  • · ціни продажу виробленого товару;
  • · змінних витрат виробництва, реалізації, управління;
  • · постійних витрат виробництва, реалізації, управління.

Зменшення ціни реалізації продукції вимагає збільшення обсягу продажів. Збільшення змінних витрат на одиницю виробу вимагає збільшення обсягу продажів у точці беззбитковості. Аналогічно збільшення суми постійних витрат вимагає збільшення обсягу продажів у точці критичного обсягу виробництва.  

Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва 

У тому разі, коли підприємство виготовляє і продає декілька видів продукції, точку беззбитковості можна визначити, виходячи із загального коефіцієнта маржинального доходу і всієї суми доходу від реалізації.

Слід урахувати що зі зміною структури виробництва коефіцієнт загального маржинального доходу і величина точки беззбитковості змінюються, тому їх належить визначати для кожного варіанта.

Отже, аналіз беззбитковості передбачає низку припущень, при які мати уявлення при його використанні.

По-перше – це постійність продажної ціни, яка, своєю чергою, ґрунтується на двох інших припущеннях;

  • · еластичність попиту на продукцію дуже висока, що дає змогу залишатись ціні постійною у міру збільшення продажів,
  • · ціна продажу продукції за звітний період часу стабільна.

По-друге припущення полягає у тому, що змінні витрати на продукцію теж відносно стабільні, а постійні і змінні

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні