Внутрішня політика України

style="font-size: • сприяння демократичній, цивілізованій зміні влади;

• акумуляція і сприяння використанню в інтересах суспільства управлінського досвіду та інтелектуального потенціалу представників політичної еліти, які не входять до складу правлячих партій.

Окрім цього зазначалося, що слід законодавчо врегулювати діяльність не лише парламентської опозиції, а й не представлених у парламенті політичних партій, що відносять себе до опозиційних, діють у рамках чинного законодавства, керуються національними інтересами та не ухиляються від конструктивного діалогу з державними структурами.

7. Підсумовуючи, можна дійти висновку, що зміцнення партійної системи є одним із визначальних чинників підвищення дієвості державної влади, реалізації невідкладних політичних перетворень. Без потужних та реально діючих політичних партій вкрай утруднюється подальша демократизація Української держави і суспільства. Лише за умов укорінення в Україні відповідної політичної конфігурації, що базуватиметься на функціонуванні розвиненої партійної системи, визнанні основними суб’єктами політичного процесу єдиних суспільних цінностей (ринкового соціального господарства, правової демократичної держави та європейського вибору України) можлива успішна реалізація стратегічних пріоритетів нашої держави - інтеграція до спільноти розвинених європейських демократій.

Виходячи з зазначеного вище, уявляється необхідним невідкладна розробка узагальнюючого документа, який би забезпечував узгоджену діяльність органів державної влади та реалізацію державної політики щодо дієвого стимулювання партійної системи в Україні - Стратегії державної політики щодо розвитку і зміцнення партійної системи в Україні.

До найважливіших завдань цього документа слід віднести опрацювання програми відповідних політичних, організаційних, інформаційно-пропагандистських та інших заходів, удосконалення чинного законодавства з метою створення необхідного правового поля діяльності політичних партій, координація діяльності органів державної влади та забезпечення їхнього системного впливу на укорінення в Україні партійної системи європейського зразка.  

3. Розвиток ЗМІ як пріоритет у демократизації українського суспільства
Система ЗМІ в Україні  та їхня аудиторія: загальні характеристики

1. У сучасному світі плюралістичність та незалежність від державних інституцій системи засобів масової інформації виступає одним з основних критеріїв, своєрідним “лакмусовим папірцем” демократичності суспільства і держави. Українські ЗМІ не є винятком - вони несуть на собі відбиток усіх втрат і надбань, усіх суперечностей процесу розбудови в Україні сучасної європейської демократії.

Нова система засобів масової інформації, орієнтована на загальнодемократичні європейські стандарти функціонування, почала формуватися в Україні наприкінці 1980-х років. Її розвиток відбувався у напрямі переходу від тотального політичного контролю партії-держави за діяльністю кожної медіа-установи до комерціалізації мас-медіа і роботи на засадах ідеологічного плюралізму та в умовах ринкової економіки. Така трансформація вимагала зміни багатьох правил професійної діяльності, характерних для радянської журналістики, опанування керівництвом ЗМІ навичок медіа-менеджменту, що, до речі, призвело до істотного кадрового оновлення журналістського цеху.

Водночас відбувався надзвичайно складний і суперечливий процес формування автономного медіа-простору, незалежного від медіа-простору колишніх сусідів по СРСР, насамперед Російської Федерації. Саме створення національного інформаційного простору стало чи не найбільш важливим чинником, що визначав особливості діяльності ЗМІ незалежної України, їхньої взаємодії з іншими суспільними інститутами і суспільством в цілому.

2. Протягом 1990-х років вітчизняний медіа-простір набув рис цілісного утворення, сформувалися і багато у чому відповідають загальноєвропейським нормам його інституційна, нормативно-правова, змістовна складові, відбулося становлення вітчизняного медіа-ринку.

Окреслюючи основні проблеми та

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні